...

Zidni kalendar knjižare i papirnice A. MamužićZidni kalendar subotičke knjižare i papirnice A. Mamužić, koji ujedno predstavlja i reklamu ove radnje,  potiče iz međuratnog perioda. Osnova kalendara – na kome nije naznačena godina, jer se radi o takozvanom „večitom kalendaru“ – je od smeđeg kartona, dimenzije 24 x 34 cm. Kalendar se nalazi na istorijskom odeljenju pod inventarskim brojem: I–4694. Na gornjem delu kartona se nalazi natpis koji je sačinjen od belih slova: KNJIŽARA I PAPIRNICA PODUZEĆE ZA RASTURANJE NOVINA I KNJIGA, a ispod smeđim slovima: A. Mamužić Subotica. Na donjem delu kartona je sličan natpis na mađarskom jeziku: PAPIR ÉS ÍRÓSZER – KERESKEDÉS – KÖNYV ÉS LAPTERJESZTŐ VÁLLALAT, a ispod je naznačeno da je sedište firme kod Gradske kuće. U centralnom delu kalendara se nalazi tanka šina od metala u obliku velikog uglastog slova „U”, u koje se postavljaju tri vrste kartica: one najveće sa pojedinačnim natpisima naziva meseci (14 x 16,5 cm), kartice srednje veličine sa natpisima dana u nedelji (13,8 x 13,4 cm) i najmanji kartoni sa brojevima za datume (14 x 10,4). Te kartice su plave boje i obe strane imaju štampani sadržaj. Od najvećih kartica ima 3 komada, od srednje veličine 2 komada, a od najmanjih za brojeve ima ih 16 komada, na svakom po dva broja sem poslednjeg koji samo na jednoj strani ima broj 31. Suština ovog kalendara je da se on mogao koristiti svake godine, a korisnik je svaki dan menjao i postavljao aktuelne kartone u gore pomenuti metalni držač.

Ne zna se tačno kada je knjižara otvorena, ali se na osnovu arhivske građe možemo reći da je 1925. godine već postojala. Iz te godine postoji jedna molba za postavljanje portala ili kako se tačno navodi u molbi za izrađenje novog izloga. Iz pisma saznajemo da je knjižara i papirnica pod Gradskom kućom. Priložen je i tehnički opis novog izloga od gruntiranog drveta, u formi ormana sa metalnim branama (rouleau) sa prozorom i ogledalom. Navedeno je da demoliranje starog zida nigde nije potrebno, niti će postavljanje izloga štetiti zgradi. Zanimljivo je da Građevna komisija bila mišljenja (koja nije ulazila u konačnu odluku) da se moliocu ne podeli dozvola za postavljanje portala, jer to ne odgovara ni na koji način monumentalnosti zgrade, neukusno je projektovan i ne odgovara stilu zgrade. Gradski Senat je ipak doneo odluku o izdanju dozvole knjižari A. Mamužić za postavljanje trgovačkog portala pred tom gradnjom na varoškoj kući

Ova knjižara je inače izdavala i dvojezični (srpskohrvatsko–mađarski) list Mladost Ifjúság od 1925. godine, a bila je sedište uredništva lista Irodalmi Értesítő

Gradski muzej Subotica pored ovog kalendara, na istorijskom odeljenju čuva još nekoliko kalendara, uglavnom iz međuratnog perioda, ali ima i onih iz druge polovine 20. veka. Zbirka kalendara nije velika, a ovde prikazani primerak je jedini ovoga tipa. Kalendari se, pored istorijskog odeljenja čuvaju i na umetničkom odeljenju, npr. oni koji su izdati od starne Gradskog muzeja Subotica.

Tekst: Akoš Kubičković
Fotografije: Svetlana Kolović