...

Evropski jelen, Cervus elaphusEvropski jelen, obični jelen ili crveni jelen (Cervus elaphus) je šumska životinja iz porodice vitorogih preživara (Cervidae). Naseljava veći deo Evrope i neke delove Azije, a često se može videti i na lovištima različitih delova sveta jer je čest i vredan lovački trofej. Ova veličanstvena životinja spada u najveće kopnene životinje Srbije, mužjak jelena je krupniji od košute i može da dostigne težinu 125ㅡ300 kg, visina u ramenima mu je 120ㅡ150 cm, dok mu je dužina tela 225ㅡ275 cm. 

Jeleni su izrazito socijalne životinje, žive u krdima koja su matrijarhalna. Mladunče jelena je jelensko tele i na telu ima bele pege. Životni vek jelena je i do 20 godina. Mužjak jelena na lobanji ima parogove, koštane tvorevine od kalcijuma i fosfora. Parogovi mogu da teže i do 9 kg, pritom zahtevaju dosta energije za rast. Služe radi dominacije nad drugim mužjacima i prilikom osvajanja ženke. Nakon sezone parenja, koja traje od septembra do novembra, parogovi se odbacuju, što jelenu omogućava da sačuva energiju za ostale životne aktivnosti. Odbacivanje parogova se vrši jednom godišnje i zatim odmah započinje rast novih. Veličina i oblik parogova zavise od hormona, ishrane i klimatskih uslova na staništu.

U ovim krajevima su se delovi parogova jelena još u praistoriji koristili za izradu različitih predmeta. Neki oblik obožavanja i pridavanja magijskih moći jelenu oduvek je bio sastavni deo mitologija i kultura mnogih naroda, poput kelta, grka, nordiijaca, kao i u  hrišćanstvu. Parogovi jelena su u srpskom narodu, zbog svog sezonskog obnavljanja, postali simbol koji ujedinjuje smrt, ponovo rađanje, vaskrsenje i besmrtnost. Tako da i dan danas u Banatu i istočnoj Srbiji kod vlaha, postoje običaji na Badnje veče i na Mali Božić (14. januar), prilikom kojih se mladi ljudi maskiraju i nose na štapu, tzv. klocalicu, masku sa glavom i parogovima jelena, ispod koje su privezani zvonce i šarene trake. Jelen se smatra htonskim božanstvom, odnosno gospodari dušama umrlih i zato se njegovo postojanje vezuje za dane u godini posvećene pokojnim predacima. U mađarskoj mitologiji poznata je priča o čudesno lepoj košuti koju su neuspešno pokušali da ulove braća Hunor i Magor. Tragajući za njom dospeli su u Karpatski basen i pošto im se tamo dopalo da žive, ostali su tu i tako se na tom prostoru naselio mađarski narod. Evropski jelen je deo prirodnjačke zbirke Gradskog muzeja Subotica i može se videti na trenutnoj izložbi  Akvizicije Gradskog muzeja Subotica (2014–2023).

Slađana Aleksić
foto: Svetlana Kolović