...

Mamutska osa (Megascolia maculata), preparirani insekat (inv. br. P-869)



Ujedinjene nacije 20. maja obeležavaju Svetski dan pčela, koji ima za cilj da skrene pažnju na značaj oprašivača, pretnje sa kojima se suočavaju i njihov doprinos održivom razvoju. Sa istom namerom u Gradskom muzeju Subotica predmet meseca maja je preparat mamutske ose, koja spada u insekte oprašivače.

Mamutska osa (Megascolia maculata) je vrsta insekata koja pripada porodici Scoliidae. Najveći su opnokrilci u Evropi, ženke mogu dostići i do 45 mm, ali je mužjaci su manji, oko 30 mm. Glava ženke je žute boje, sa tamnom šarom na čelu u obliku krune, glava mužjaka je crna. Tela su im crna, gusto krzna, sa četiri karakteristične žute tačke na stomaku i crvenkasto-smeđim dlačicama na vrhu stomaka. Na nogama imaju šiljke, krila su im zagasito-ljubičasta. Samo ženke imaju žaoku.

Ovaj insekt je rasprostranjen u južnoj Evropi. Nastanjuje hrastove šume i šiblja, ali se naseljava i u ljudska naselja. Leti od maja do oktobra, možemo ih sresti u toplim danima. Odrasle jedinke se hrane nektarom cveća, što ih čini važnim oprašivačima.

Mamutska osa je parazitoid, što znači da joj je za razmnožavanje potrebna larva većih insekata, poput gundelja, jelenaka, bube nosorog, bube zlate. Ženka detektuje skrivene larve u zemljištu ili drvetu, a zatim ubode larvu svojim žaokom kroz drvo ili tako da se ukopa u zemlju, i parališe je posebnim otrovom. U paralizovanu larvu polaže jaja, a larva koja se izlegla jede još živu larvu. Stoga, osim uloge u oprašivanju, ose su i važni elementi biološke zaštite od štetočina.

Mamutska osa izgleda zastrašujuće zbog svoje veličine i glasnog zujanja, ali uopšte nije agresivna i bezopasna je za ljude. Često se zamenjuje sa zaista opasnom stršljenom, iako se od njega lako može razlikovati po prepoznatljivim šarama na trbušnom delu. U suštini, mamutska osa je miroljubiva, nežna životinja i lako se može oterati, žaoku koristi samo kada je uhvaćena. Njen ubod nije opasan. Zato ne treba da je se plašimo, naprotiv da se radujemo kada sretnemo ovu osu!

Predmet meseca maja može se pogledati na stalnoj postavci Priroda i čovek Gradskog muzeja Subotica.

Gabrijela Kajdoči Lovas
biolog-antropolog, viši kustos