...

Zapisnici kruga samoobrazovanja subotičke gimnazijeDeže Kostolanji je proslavio sekciju krug samoobrazovanja, koja je funkcionisala u okviru subotičke gimnazije. U biblioteci Gradskog muzeja Subotica nalaze se preostali zapisnici ove gimnazijske sekcije, mada su nepotpuni, iz njih se ipak mogu pročitati važne informacije koje pomažu razumevanju mreže veza između ljudi  tog perioda,  ovog bačkog naselja.

U posedu Gradskog muzeja Subotica nalaze se četiri knjižice koje sadrže zapise iz sledećih godina:

  • Knjižica 1: 1874/75, 1875/76 (fragment)
  • Knjižica 2: 1882/83, 1883/84, 1884/85, 1885/86, 1886/87 (fragment)
  • Knjižica 3: 1890/91 (fragment), 1891/92, 1892/93, 1893/94, 1894/95 (fragment)
  • Knjižica 4: 1898/99 (fragment), 1899/1900, 1900/01, 1901/02, 1902/03, 1903/04, 1904/05, 1905/06.

Nažalost, zapisnici sa sastanaka su sačuvani samo u pojedinim detaljima, ali znajući spisak članova možemo pretpostaviti kakave su se radnje odvijale u  subotičkoj alma mater. Među tomovima se mogu naći imena mnogih budućih velikana Subotice, kao što su poznati pisci, novinari, advokati i lekari. Tako da su ovim podacima njihove biografije dopunjene i dobile novi ugao posmatranja.

Dora Hičik, viši bibliotekar