...

Pogled u prošlost: prsten sa predstavom ruke koja drži mačU okviru novog projekta Gradskog muzeja Subotica pod nazivom Pogled u prošlost, jednom u dve nedelje u posebno izrađenom izlogu koji se nalazi sa desne strane glavnog ulaza, prolaznicima će biti predstavljen jedan muzejski predmet iz zbirki našeg muzeja. 

Inicijativa omogućava sugrađanima da otkriju, a muzeju da prikaže bogatstvo zbirki i predmete koji nisu deo trenutnih muzejskih postavki. Istorijski i kulturni kontekst eksponata će biti prikazan kroz prateći tekst na ekranima u samom izlogu. Projekat omogućava fokusiranje na pojedinačne predmete iz zbirki na svojstven način.  

Prsten sa predstavom ruke koja drži mač biće izložen od 13. do 26. septembra 2021. godine.

Među predmetima Srednjovekovne zbirke Arheološkog odeljenja Gradskog muzeja Subotica posebno mesto zauzima tzv. pečatno prstenje. Glave ovog tipa prstenja mogu biti ukrašene različitim motivima od stilizovanih gotičkih slova, predstava životinja ili geometrijskih ukrasa do predstava Bogorodice sa malim Isusom ili motiva koji se oslanjaju na izgled grbova. Jedan od takvih prstenova je otkriven prilikom arheoloških istraživanja na lokalitetu Pozajmište peska u Feketiću, na desnoj ruci pokojnika. Masivni prsten, izliven od bronze, na glavi ima predstavu ruke koja drži mač. Bočno od centralnog motiva nalaze se urezani zvezda i polumesec. Prstenje ovog tipa na teritoriji Karpatskog basena najčešće se datuje u period 15-16. veka.