...

P.A. Senser barokk festőMegnyitó: 2020. június .17., péntek, 12 óra
Helyszín: első emeleti kiállítóterem
Köszöntőt mondanak: Mgr.Hulló István, múzeumigazgató és
Dr. Simon Wagner István, plébános
Megnyitóbeszéd: Dr. Repanić Braun Mirjana, művészettörténész
Méltatás: Bognár Boglárka, muzeológus
A megnyitót Molnár Krisztina fuvolaművész játéka teszi ünnepélyesebbé.
A kiállítás kurátora: Korhecz Papp Zsuzsanna (DLA), restaurátor tanácsos

Paulus Antonius Senser
P.A. Senser (1716 körül–1758) eszéki-pécsi festő jelentős alkotói tevékenységet fejtett ki a Pécsi Egyházmegye (Diocesis Quinquecclensiensis) történelmi területén a 18. század első felében. Annak határterületeiről, így tőlünk, a Bácskából is rendeltek tőle festményeket, sőt Boszniába is eljutottak művei a ferences kapcsolatoknak köszönhetően. Alkotásai a magyar- és horvátországi, valamint a vajdasági és boszniai barokk festészeti örökség jelentős emlékei. Pécsi Pál mester – ahogy a vukovári ferencesek háztörténetében hivatkoznak rá – 1716 táján született. Egyike volt azon, valószínűleg délnémet származású mesterembereknek, akik a jobb megélhetés reményében a Habsburg Birodalom török alól újonnan felszabadított területeire érkeztek. Ismeretlen helyen töltötte ifjúságát és tanulóéveit. Tanítómesterét nem ismerjük, de bizonyosan Senserben tisztelhetjük a szlavóniai székhely első festőművészét. Az eszéki levéltári források 1735-ben jegyzik először, ezekben az években már festővé érett. A pécsi levéltári források 1742-ben említik először, 1747-ben kapott polgárjogot. Alkotásaival Baranya (Pécs, Siklós, Máriagyűd, Lakócsa), Szlavónia (Eszék, Vukovár, Diakóvár, Szlavónbrod, Pozsega), Bácska (Bács) és Bosznia (Kraljeva Sutjeska, Visoko) templomaiban, köz- és egyházi gyűjteményeiben találkozhatunk. Az egyházi megrendeléseken kívül, Senser polgári és nemesi családoknál is készített arcképeket. Különleges típusai egyedivé teszik festményeit a közép-európai ún. céhes festők művei között: bájos Madonnák, monumentális szentek, kék szárnyú, pirospozsgás kis- és nagy angyalok és zsúfolt jeleneteinek groteszk figurái jellemzik.

A tárlaton – mely 2020. szeptember 2-ig látogatható – Senser 14 alkotása között megtekinthető a Csodálatos kenyérszaporítás című, Közép Európában egyedülálló monumentális festménye is.