...

Boschan GyörgyMegnyitó időpont: 2018. december 13., csütörtök, 18 óra
Helyszín: Földszinti kiállítóterem
Nyitóbeszédet mondanak: dr. Olivera Erić művészettörténész és Nárai Éva publicista
Zenei közreműködő: a Szabadkai Zenesikola diákjai
A tárlat és a tanulmányok szerzői: dr. Ninkov K. Olga és Ljubica Vuković Dulić
A kiállítás 2019. május 31-ig tekinthető meg.

Boschan György festőművész és Akadémiai tanár A gimnáziumot Szabadkán végezte, és a szabadkai Grimasz című szatirikus lap karikaturistája volt. Kiállítói tevékenységét is Szabadkán kezdi meg: 1938-ban a belgrádi Művészeti Akadémia hallgatójaként a Népkörben a Híd folyóirat által megrendezett Jugoszláviai Fiatal Magyar Képzőművészek című tárlaton vesz részt. A belgrádi Akadémián 1949-ben diplomázott, majd ugyanott tanított festészetet 1979-ig. A Szerbiai Képzőművészek Egyesületének rendeletei ellen lázadó Függetlenek (Samostalni) és a Belgrádi Csoport (Beogradska grupa) egyik alapítótagja. A vajdasági művésztelepek elkötelezettje. Jelentősek szabadkai szereplései 1949-ben és 1954-ben, amikor a város képzőművészeti arculatának formálásában vállal szerepet. Művészetében a két világháború közötti hagyományt éltette tovább a jugoszláv szocialista rendszer korai szakaszában is. Olyan alkotóról van szó, aki egyforma figyelmet szentelt a társadalmi-pedagógiai munkának és az alkotótevékenységnek. A belgrádi Képzőművészeti Akadémia tanáraként, tanári-pedagógusi munkája során jelentős képzőművészeti eseményekben is részt vesz – mint például az akadémia első Alapszabályzatának összeállításában 1957-ben. Az Ecskai Művésztelep díjában és Forum díjban részesült. 1984-ben hunyt el Belgrádban. Özvegye, dr. Nada Bošan a Szabadkai Városi Múzeumnak adományozta a művész 26 alkotását, ezzel megalapozva a Boschan György Ajándékgyűjteményt.

A Szabadkai Városi Múzeum Boschan György születésének századik évfordulója alkalmából azzal a szándékkal rendez kiállítást, hogy hozzájáruljon a Boschan-ópusz jobb megismeréséhez, a további kutatásokhoz, a művész méltó helyének kijelöléséhez. A most megjelenő színes katalógusban dr. Niknov K. Olga BOSCHAN GYÖRGY ÉS SZABADKA, valamint Ljubica Vuković Dulić BOSCHAN GYÖRGY – EGYETEMI HALLGATÓ ÉS ELŐADÓ című tanulmányai olvashatóak. A katalógus külön egységét képezi Boschan György közgyűjteményekben fellelhető munkáinak jegyzéke, amelyeből a tárlaton a következő közgyűjtemények szerepelnek: óbecsei Városi Múzeum, zentai Városi Múzeum, Szabadkai Városi Múzeum, belgrádi Zsidó Történeti Múzeum, belgrádi Kortárs Művészetek Múzeuma, szabadkai Kortárs Galéria, nagybecskereki Kortárs Galéria.

„Sem a művészetekben, sem a társadalmi életben nem tűrt meg semmilyen sablont vagy dogmát. Hiányzik sziporkázó szellemessége és találó, éles kriticizmusa a közvéleményben előforduló ámító butaságokról.” (Simin Bosán Magda)