A Szabadkai Városi Múzeum Régészeti osztályának gyűjteménye Észak-Bácska múltjáról tanúskodó régészeti leletek komplex és változatos kincsestára. A gyűjtemény két nagyobb egységből áll – őskori és antik gyűjtemény valamint középkori gyűjtemény – melyek folyamatosan bővülnek, köszönhetően a számos régészeti projektnek.

Őskori és antik gyűjtemény
Az Szabadkai Városi Múzeum Régészeti osztályának őskori és antik gyűjteményét az egykori Gimnáziumi gyűjtemény, a szakszerű terepbejárások alkalmával összegyűjtött régészeti anyag, a kisebb-nagyobb régészeti beavatkozások és feltárások leletei, valamint a magánszemélyek által múzeumba került ajándékok alkotják.

A gyűjtemény őskori része rendkívül tág időszakot ölel fel, és számos különböző kultúra leletanyagát őrzi. Az őskor legkorábbi időszakait (paleolitikum és mezolitikum) csont- és pattintott kőeszközök, valamint állatcsontok képviselik. A neolitikumtól a vaskorig tartó periódusból legnagyobb számban kerámiából készült tárgyakat tartalmaz a gyűjtemény, de a fémkorszaki lelőhelyekről már fémeszközök, fegyverek és ékszerek is kerültek a múzeumba.

A gyűjtemény antik része a szarmata időszakból származó tárgyakat tartalmaz. A leletanyag egy része mellékletekben gazdag temetők feltárásából származik (pl. gyöngyök, fibulák, fülbevalók, karkötők, kapcsok, tükrök, kerámia orsógombok és edények), de jelentős a települések régészeti kutatása során előkerült, gyakran egyedülálló kerámiatárgyak aránya is.

Középkori gyűjtemény
A Szabadkai Városi Múzeum Régészeti osztályának középkori gyűjteményében lévő leletanyag átfogó képet nyújt Észak-Bácska életéről a germán népek megjelenésének kezdetétől az oszmán hódoltság korának (17. század) végéig tartó időszakáig.

A gyűjteményben legnagyobb arányban az avarkori, valamint az érett- és késő-középkori templom körüli temetők anyagi kultúrája képviselteti magát, leggyakrabban viseleti elemek és a társadalmi státuszt jelző mellékletek formájában. A gyűjtemény emellett számos kerámiaedényt, szerszámot, és más, településekhez köthető leletanyagot tartalmaz, melyek többnyire szakszerű terepbejárások alkalmával, vagy ajándékozás útján kerültek a múzeumba.