Museion

Gradski muzej u Subotici osnovan je 1948. godine, u vreme velikog zamaha posleratnog razvitka i entuzijazma. Iz tog perioda datira i izdavačka delatnost Muzeja, u početku skromnih razmera, ali veoma značajna kao ogledalo rada i stvaralačkog napora muzejskih radnika da se prošlost zavičaja i istorija kulture otme zaboravu.

Bibliografija muzejskih izdanja danas broji preko 100 jedinica koje čine katalozi, monografije, vodiči i godišnjak Museion. Pojedina izdanja svode se na skromne kataloge od dva lista, dok su tematski katalozi i monografije iz raznih oblasti muzejske delatnosti, bogato opremljeni i stručno veoma sadržajni.

Godišnjak Gradskog muzeja Subotica – Museion pojavio se tek 2001. godine, iako je oduvek postojala potreba za stručnom periodičnom publikacijom u kojoj se objavljuju rezultati stručno-istraživačkog rada rukovodilaca pojedinih zbirki: arheološke, etnološke, istorijske, istorije umetnosti, prirodnjačke kao i konzervatorske radionice i biblioteke. Ovaj stručni časopis izlazi uporedo na srpskom, hrvatskom i mađarskom jeziku i registrovan je pod stručnim brojem ISSN – 1451-1274. U pripremi je najnoviji broj i uvek izaziva veliko interesovanje stručne javnosti jer se razmenjuje sa srodnim publikacijama u Srbiji. U dosadašnjim brojevima Museiona (broj 1, 2, 8) objavljena je kompletna bibliografija izdanja Gradskog muzeja Subotica od 1948. do 2008. godine.

Izdavačka delatnost veoma je značajna u sveukupnom radu Gradskog muzeja Subotica jer čini dostupnim bogatstvo i raznovrsnost muzejskih zbirki kako posetiocima i građanima, tako i zainteresovanima za kulturno-istorijske i umetničke vrednosti Subotice i okoline.