Restauratorski atelje je opremljen vakuum stolom i ventilacionim sistemom. Dr. Žužana Korhec Pap slikar-restaurator je diplomirala na Mađarskom likovnom fakultetu u Budimpešti, na odseku za restauratore 1995. godine. Od 1997. godine restaurira slike, ukrasne ramove i umetnička dela na papiru Likovnog odeljenja, drugih muzeja (npr. Galerije Matice srpske) i po zahtevu izložbi (npr. Franc Ajzenhut). Zadnjih deset godina u okviru međunarodnih izložbi istražuje i prikazuje zaboravljene slikare mađarskog baroka: Budimski slikar Sebastijan Štetner (2012), Kasno barokni putujući slikar Matijas Haniš (2014), Dela bečkih baroknih velemajstora u Vojvodini (2016), Budimski slikar Franc Falkoner (2018). U toku tih projekata je restaurirala više od 20 oltarnih slika iz crkvenog i muzejskog vlasništva, kao darove Gradskog muzeja Subotica.