Stručna biblioteka Gradskog muzeja u Subotici postoji od osnivanja ustanove 1948. godine. Tada je imala samo 209 knjiga, a danas knjižni fond iznosi oko 12.000 jedinica. Knjige se nabavljaju kupovinom, poklonima i razmenom, na srpskom, hrvatskom, mađarskom, engleskom, nemačkom, francuskom i drugim jezicima.

Stručna biblioteka u muzejima kompleksnog tipa, kakav je i naš zavičajni muzej, prati zahteve nabavke literature iz oblasti arheologije, etnologije, istorije, istorije umetnosti, biologije i konzervacije. Biblioteka ima autorski i predmetni lisni katalog. Knjige se koriste samo u prostorijama biblioteke.

Stručna biblioteka Gradskog muzeja u Subotici neophodna je za rad svih odeljenja Muzeja, te je ustanova obavezna da nabavlja svu noviju literaturu kako ne bi zaostajala u informacijama iz pojedinih naučnih i stručnih oblasti.

Bibliotečki fond deli se na više osnovnih zbirki:

Monografske publikacije
Zbirka monografskih publikacija broji preko 10.000 jedinica i obuhvata knjige, iz oblasti arheologije, etnologije, istorije, istorije umetnosti, biologije i konzervacije, kao i zaštite kulturno-istorijskih spomenika i muzeologije. Vredan bibliotečki fond sadrži knjige na srpskom, hrvatskom, mađarskom, engleskom, nemačkom, francuskom i drugim jezicima.

Priručna biblioteka
Priručna biblioteka obuhvata leksikone, rečnike, enciklopedije na različitim jezicima.

Serijske publikacije
Fond iznosi oko 2000 jedinica iz stručnih oblasti kojima se Muzej bavi. Ove serijske publikacije na više jezika nabavljaju se uglavnom putem razmene i poklona, a nešto manje kupovinom. Kako je Muzej izdavač stručnog časopisa – godišnjaka Museĩon, razmenom ostvaruje saradnju i nabavku srodnih publikacija sa preko 50 institucija u zemlji i iz inostranstva.

Zbirka stare i retke knjige
Zbirka stare i retke knjige je najmanjeg obima (oko 300 jedinica) i sastoji se od monografskih i serijskih publikacija iz XVII, XVIII i XIX veka na našim i stranim jezicima, koje se posebno čuvaju i obrađuju prema Zakonu o zaštiti spomenika kulture i bibliotečkim pravilima.