A Szabadkai Városi Múzeum szakkönyvtárát 1948-ban, az intézmény megalakulásával egy időben alapították. A könyvtár indulása idején csupán 209 könyvet számlált, ma azonban már mintegy 12 000 kiadványt foglal magába. A könyvek, melyek szerb, horvát, magyar, angol, német, francia és más nyelven íródtak, részben vásárlás, részben ajándékozás, illetve csere útján kerültek a gyűjteménybe. A múzeumi könyvtár a múzeum dolgozóinak igényei szerint gyűjti a régészeti, néprajzi, történelmi, művészettörténeti, biológiai és konzerválás témájú szakkönyveket.

A könyvtár könyveit szerzők és téma szerint is katalogizálták, és minden kiadvány csupán a helyszínen használható.

Készül az elektronikus katalógusunk, melynek segítségével könnyebben kereshető lesz az állomány.

A gyűjtemény több nagyobb egységre osztható:

Monográfiák
A monográfiák több mint 10 000 könyvből álló gyűjteménye régészeti, néprajzi, történelmi, művészettörténeti, biológiai, műemlékvédelmi, muzeológiai, valamint konzerválás témájú könyveket tartalmaz. A gyűjteményben található kiadványok szerb, horvát, magyar, angol, német, francia és más nyelven íródtak.

Lexikonok
Az ebben a gyűjteményben található lexikonok, szótárak, enciklopédiák szerb, horvát, magyar, angol, német, francia nyelven íródtak.

Időszaki kiadványok
Az időszaki kiadványok gyűjteményébe közel 2000 kiadvány tartozik a múzeum számára fontos szakterületekről. Több nyelven íródtak, és többnyire csere vagy ajándékozás, ritkábban vásárlás útján kerülnek a gyűjteménybe. A különböző intézmények közötti csereprogram egyik alapja a múzeum Museion című évkönyve, ennek köszönhetően több mint 50 hazai, illetve külföldi intézménnyel működünk együtt.

Régi és ritka könyvek gyűjteménye
A régi és ritka könyvek mintegy 300 kötetből álló gyűjteménye képezi a könyvtár legkisebb egységét. A gyűjteményt különböző nyelveken íródott monográfiák és folyóiratok alkotják a XVII., XVIII. és XIX. századból. Őrzésük, nyilvántartásuk és védelmük a kulturális javak védelméről szóló törvénnyel, valamint a könyvtári szabályokkal összhangban történik.