A Szabadkai Városi Múzeum Történelmi Osztályának gyűjteménye idősebb, mint maga az intézmény, már annak megalakulása, 1948 előtt a Közkönyvtár és Múzeum Egylet anyagát képezte.

A gyűjtemény anyagához 1986-ig nem nyúltak, nem volt rendszerezve, katalogizálva, a mai állapot az azóta végzett munka eredménye. A Történelmi Osztály kurátora Mirko Grlica múzeumi tanácsos.

A Történelmi Osztály gyűjteményei:

Levéltári gyűjtemény
A levéltári gyűjteményt 1059 kézírásos, különböző eredetű, különböző időszakból származó dokumentum alkotja. Eddig csupán egyetlen dokumentumot dolgoztak fel.

Térkép- és tervgyűjtemény
A gyűjtemény 36 történelmi térképet és tervet ölel fel, amelyek Szabadkához és azokhoz az államokhoz kapcsolódnak, amelyekhez a város az elmúlt századok során tartozott. Az anyag egyetlen dokumentuma került eddig feldolgozásra.

Fegyverek és katonai felszerelések gyűjteménye
A fegyverek és katonai felszerelések gyűjteménye az egyik legalapvetőbb gyűjteménye a Történelmi Osztálynak. Körülbelül 150 tárgyat tartalmaz, amelyek különböző alosztályokba sorolhatóak: hideg fegyverek, lőfegyverek és katonai felszerelések. A hideg fegyverek közül 50 tárgy került feldolgozásra. Ezek közül a legjelentősebb Ernst Gideon von Laudon császári tábornagy (Feldmarschall) és Aleksandar Obrenović szerb király szablyája.

Kitüntetések, érmek, plakettek és jelvények gyűjteménye
Ebben a gyűjteményben 148 tétel található a Habsburg Monarchia, a Magyar Királyság és Jugoszlávia idejéből. Ezek a tárgyak mind osztályozásra kerültek, kivéve azok, amelyek a Sporttörténeti Gyűjteményhez tartoznak. A gyűjtemény nem feldolgozott.

Zászlók és zászlószalagok gyűjteménye
A gyűjtemény 19 zászlót és 30 zászlószalagot tartalmaz, a 18. század végétől a 20. század közepéig. A teljes anyag feldolgozott. Legjelentősebb darabja Maria Teresiopolis Szabad Királyi Város zászlaja 1779-ből, a város bandériumának zászlaja a milleneumi ünnepségek idejéből, 1896-ból, valamint az Önkéntes Tűzoltó Egylet lobogója.

Numizmatikai gyűjtemény
A numizmatikai gyűjtemény nagy része, mintegy 2500 tárgy fém- és papírpénz a 17. századtól a 20. századig tartó időszakból származik, azokból az országokból, ahova ezekben az évszázadokban Szabadka is tartozott: Habsburg Monarchia, Osztrák-Magyar Monarchia, Szerb-Horvát-Szlovén Királyság, Jugoszláv Királyság, Magyarország, Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság. A gyűjtemény anyaga nincs feldolgozva.

Műszaki gyűjtemény
A műszaki gyűjtemény 75 különböző tárgyat tartalmaz a 19. századtól napjainkig, melyek még nincsenek feldolgozva.

Címer- és pecséttani gyűjtemény
A 48 tárgy között találunk selyemre vagy papírra festett nemesi címereket, nemesi családok családfáit, fa- és fémpecsétnyomókat és címerpecséteket, melyek még nem kerültek múzeumi feldolgozásra.

Fénykép- film és filmnegatív gyűjtemény
A gyűjtemény körülbelül 2000 tárgyat tartalmaz, amelyek közül eddig 1381 került feldolgozásra. A legjelentősebb anyag a bajsai Vojnich családhoz kötődik, ezeken meg is vannak jelölve a család tagjai, valamint azok, akikkel kapcsolatba kerültek. A képek döntő többsége a 19. század második felében és a 20. század első két évtizedében készült. A két világháború között készült képeket az intézmény Joso Šokčić újságírótól vette meg. A gyűjteményben megtalálható még néhány üvegnegatív, dokumentumfilm, diapozitív, melyek a Lifka moziból származnak, valamint fényképalbumok.

Iratgyűjtemény
A gyűjteménybe tartozó körülbelül 200 tárgy főleg ajándékozás útján került a Szabadkai Városi Múzeumba. Az anyag még nem került feldolgozásra.

Plakátgyűjtemény
A Történelmi Osztályon található körülbelül 680 plakát közül 278 van feldolgozva. Az anyag többsége Joso Šokčić gyűjtőtől származik, s ezeket a múzeum annak idején megvásárolta az újságírótól. A plakátok nagy része Szabadkán készült a múlt század 60-as és 70-es éveiben. Ezeket az a cég gyűjtötte össze, amelynek annak idején egyedüli joga volt a plakátragasztáshoz.

Képeslapgyűjtemény
A képeslapgyűjtemény körülbelül 1800 egysége közül eddig 554 került feltárásra. A legrégebbi képeslapok felvásárlás útján kerültek a múzeumba 1982-ben, Mirnics Bélától. Szintén értékes képeslapok származnak Prokesch Szabolcs gyűjteményéből, többek között vajdasági helységek vasútállomásairól. Az újabb Szabadkához és Palicshoz köthető lapok, üdvözlőlapok különböző forrásból kerültek az osztályra.

Sajtógyűjtmény
A sajtógyűjtemény a Történelmi Osztály legnagyobb anyaga, mintegy 4000 tárgy tartozik ide. A törzsanyagot a Szabadkán kiadott lapok jelentik, melyek a 19. század végétől 20. század végéig jelentek meg a városban. Az anyag még nem került feldolgozásra.

Sporttörténeti gyűjtemény
Ebbe a gyűjteménybe körülbelül 450 különféle tárgy tartozik, melyek közül eddig 106 darabot dolgoztak fel.

Tárgyak a mindennapi életből
Az ide tartozó körülbelül 200 tárgy főleg ajándékozás útján került az intézménybe. Ezek közül eddig 42 került feldolgozásra.

Dokumentumtár
Ezt a gyűjteményt körülbelül 950 nyomtatott dokumentum alkotja, melyek közül 526 gyászjelentést Rudić Ivántól vásárolt fel az intézmény 1980-ban.