Museion

Intézményünk 1948-ban, megalapításával egy időben kezdte meg kiadói tevékenységét, amely kezdetben csupán szűk keretek között zajlott, majd egyre nagyobb szerepe lett a múzeum munkatársai által végzett alkotói tevékenység bemutatásában.

A múzeumi kiadványok bibliográfiája ma több mint 100 kiadványt számlál, melyek közt katalógusokat, monográfiákat, különböző tájékoztatókat és a Museion című folyóiratot találjuk. A szabadkai Városi Múzeum minden kiadványa három nyelven: szerbül, horvátul és magyarul jelenik meg. Egyes kiadványok igen szerények, mindössze két lapból álló katalógusok, ugyanakkor olyan, a múzeum tevékenységének különböző területeihez kapcsolódó tematikus katalógusok és monográfiák is megjelentek, amelyek gazdagon illusztráltak és szakmailag is tartalmasak.

Noha már az intézményünk megalapításakor is igény mutatkozott egy múzeumi szakfolyóirat iránt, a Museionra, a Szabadkai Városi Múzeum évkönyvére egészen 2001-ig kellett várni. A kiadványban az egyes gyűjtemények – régészeti, néprajzi, történelmi, művészettörténeti, természettudományi –, valamint a restaurátorműhely és a szakkönyvtár vezetői által végzett tudományos-kutatómunka eredményei kerülnek bemutatásra. A folyóirat szerb, magyar és horvát nyelvű tanulmányokat jelentet meg, nemzetközi azonosítója ISSN-1451-1274. A Museion korábbi számaiban (1., 2. és 8.) megjelent a szabadkai Városi Múzeum 1948–2008. közötti kiadványainak teljes bibliográfiája is.

A kiadói tevénység különösen nagy jelentőséggel bír a múzeum munkájában, hiszen elérhetővé teszi intézményünk gazdag és sokféle gyűjteményét mind a múzeumlátogatók, mind pedig a Szabadka és környéke kultúrtörténeti- és művészeti értékei iránt érdeklődők számára.