Városok a pusztában: A puszta kincsei. Egy régió – Közös jövő...

Városok a pusztában: A puszta kincsei. Egy régió – Közös jövőMagyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program
HUSRB/1002/212/083
A projekt címe: Városok a pusztában. A puszta kincsei. Egy régió – Közös jövő

Vezető kedvezményezett:
Bács-Kiskun Megye Múzeumi Szervezet
6000 Kecskemét
Bethlen krt. 1.
Magyarország

Projekt Partner:
Városi Múzeum Szabadka
24000 Szabadka,
Szabadság tér 1.
Szerbia

A projekt teljes költségvetése: 41 744, 62 Euro.

A projekt célja:
A projekt fő tevékenységei egy, a turizmus növelését is célzó közös tematikus út létrehozása köré csoportosulva szolgálják a kulturális örökség iránti közös felelősséget és elkötelezettséget. Legfőbb célja, hogy hosszú távú, harmonikus és kiegyensúlyozott együttműködés alakuljon ki a Bács-Kiskun megyei Múzeumi Szervezet kiskunhalasi Thorma János Múzeuma és a szabadkai Városi Múzeum között, amely elősegíti a közös kulturális örökség ápolását. A programok másik fő célja, hogy erősítse az itt élő emberek közös felelősségvállalását a közös természeti és kulturális értékek, a hagyományok iránt, és ezáltal kijelölje az utat a közös jövőépítés felé.

Megvalósuló tevékenységek:

  • Közös kutatás és tanulmányok írása a kulturális örökség területén a turizmus fellendítése érdekében
  • Közös kutatás és tanulmányok írása a kulturális örökség területén a turizmus fellendítése érdekében
  • Kulturális intézmények és szervezetek közötti együttműködés erősítése
  • Minimum 16 helyszínt összekötő tematikus út kialakítása és események szervezése a népszerűsítése érdekében
  • Vándorkiállítás készítése és utaztatása a két város vonzáskörzetében
  • A tervezett programok és tevékenységek, összhangban az IPA programmal, kiegyensúlyozott partneri együttműködéssel erősítik a jószomszédi kapcsolatokat, így segítve elő a harmonikus fenntartható fejlődést.

A projekt mérhető eredményei lesznek:

  • egy tematikus út
  • vándorkiállítás min. 10 helyszínnel és 4 nyelvű (magyar, angol, szerb és horvát) katalógussal, amely a közös értékek és a velük kapcsolatos kutatási eredmények bemutatásán alapul
  • 100 épített örökséget bemutató információs tábla, 15 Múzeumi Nap, 10 előadás, 1 konferencia és 2 szakmai találkozó a turizmus és a kulturális szervezetek képviselőivel.

http://www.kulturput.rs

http://www.hu-srb-ipa.com