...

Vitraži ‒ zbornik konferencijePromocija zbornika konferencije Vitraži je održana 13. juna 2024. godine od 12 časova (Subotica, Trg sinagoge 3.).

U okviru programa „Dana secesije“ na izložbi Gradskog muzeja Subotica je prikazan zbornik međunarodne konferencije o vitražima, koja je održana krajem 2022. godine, povodom „Godine stakla“. U zborniku su objavljeni naučni radovi 13 predavača na mađarskom, srpskom i engleskom jeziku. Promocija zbornika je završni program projekta, koja je ostvarena zahvaljujući Programa „Magyar Géniusz“, čiji koordinator  Dr. Žužana Korhec Pap je kratko predstavila svaki rad.