...

A. Mamužić papír és könyvkereskedés falinaptáraAz A. Mamužić papír és könyvkereskedés falinaptára, ami egyben az üzlet reklámja is, a két világháború közötti időszakból származik. A naptár alapját – amelyen nincs feltüntetve az évszám, mivel egy ún. „örökös naptárról” van szó – egy 24 x 34 cm nagyságú, barna kartonlap képzi. A naptár a történelmi osztályon található az I-4694-es leltári szám alatt. Felső részén, fehér betűkkel a következő felirat olvasható: KNJIŽARA I PAPIRNICA PODUZEĆE ZA RASTURANJE NOVINA I KNJIGA, ezen felirat alatt barna betűkkel egy másik felirat: A. Mamužić Subotica. A kartonlap alsó részén hasonló felirat magyar nyelven: PAPIR ÉS ÍRÓSZER – KERESKEDÉS – KÖNYV ÉS LAPTERJESZTŐ VÁLLALAT. A falinaptár legalsó részén lévő feliratokból pedig megtudhatjuk, hogy a Városházán működött. A naptár központi részére fémlemezből ki van alakítva egy U alakú hely, amelybe bele lehet helyezni a hónapokkal, napokkal és számokkal ellátott kártyákat. Ezek a kártyák kék színűek és különböző nagyságúak. A legnagyobbakon (14 x 16,5 cm)  a hónapok nevei szerepelnek. Ezekből három darab van. A napok neveivel ellátott kártyákból kettő van (13,8 x 13,4 cm). A lekisebbek a dátumokkal ellátott kártyák (14 x 10,4 cm). A dátumozott kártyákból 16 darab van, mindegyiken két számmal, kivéve az utolsót, amelyen csak a 31-es szám található. Ennek a naptárnak az a sajátossága, hogy minden évben használható volt. Használója naponta cserélgethette a hónapok, napok és dátumok kártyáit.

Nem tudjuk pontosan, hogy mikor nyílt meg a könyvkereskedés. A levéltári anyag alapján elmondhatjuk, hogy 1925-ben már létezett. Ebből az évből származik a papírkereskedés egy kérelme. A kereskedés új portált, vagy ahogy a levélben pontosan fogalmaztak, új kirakatot szeretnének felállítani. A levélből még megtudjuk, hogy az üzlethelyiség a Városháza alatt volt. Mellékelték az új kirakat technikai leírását is. A kirakat fából készült volna, szekrény formája, fém védőkkel (rouleau) lett volna megerősítve, valamint ablak és tükör elhelyezését is előre látták. Az ötlet megálmodói felhívták a figyelmet arra, hogy a régi falak bontása szükségtelen, sőt az új kirakat felállítása nem fog ártani az épületnek. Érdekes az Építészeti tanács véleménye (amely nem számíttatott bele a végső döntésbe) amely ellenzi az engedély megadását az új kirakat felállítására, mivel az semmiképpen sem illik a már meglévő monumentális épülethez, ízléstelenül lett megszerkesztve, ezen kívül az épület stílusához sem illik. A Városi Tanács mégis kiadta az engedélyt A. Mamužić könyv és papírkereskedésének a kereskedelmi kirakat városháza alatti felállításához.

A Mamužić könyvkereskedés 1925-től egy kétnyelvű (szerbhorvát és magyar) lapot indított Mladost Ifjúság néven, sőt az Irodalmi Értesítő szerkesztősége és kiadóhivatala is ebben a könyvkereskedésben volt.

A Szabadkai Városi Múzeum történelmi osztályán más naptárakat is őriznek, főleg a két világháború közötti időszakból, de vannak a 20. század második feléből is. A naptárak száma nem nagy, viszont ez az egyetlen ilyen típusú az egész gyűjteményben. A történelmi osztályon kívül a művészeti osztályon is őriznek naptárakat, pl. azokat amelyeket maga a Szabadkai Városi Múzeum adott ki.

Szöveg: Kubičković Ákos
Fényképek: Kolović Svetlana