...

KÖZLEMÉNY: KULTÚRA A TÖRTÉNELMI MINIMUMONTisztelt látogatóink,

Az alkalmazottak rossz anyagi helyzete miatt a kulturális intézményeink munkaerőhiánnyal  szembesülnek, a munkavállalók foglalkoztatásának akadályozása pedig szintén ellehetetleníti a múzeumi dolgozók munkáját.

A Szabadkai Városi Múzeum szakszervezete támogatja a Szerbiai Kulturális Dolgozók Független Szakszervezetének kezdeményezését, amellyel síkra száll a kulturális szférában dolgozók jobb anyagi és szakmai helyzetéért. A kulturális dolgozók anyagi és társadalmi helyzete évek óta tarthatatlan, az illetékes hatóságok nem reagálnak a kezdeményezésekre, s nem is mutatnak hajlandóságot a párbeszédre. Ennek következménye az, hogy elégedetlenségünket ily módon fejezzük ki.

A közszférában dolgozók fizetésének 2014-es 10%-os csökkentése után 2015-ben csak a kulturális dolgozók bérét nem emelték. 2022-ben Szerbia Köztársaság kormánya egyedül a kulturális szektort hagyta ki az egyszeri szolidáris hozzájárulásból.  

Tisztelt látogatóink, 

tevékenységünk legszembetűnőbb eredményei a kiállításaink és azok a rendezvények, amelyeken bemutatjuk kulturális örökségünket, amelyet gyűjtünk, őrzünk és bemutatunk polgártársainknak, a gyermekeknek, fiataloknak, vendégeinknek és a turistáknak. Ezek közül semmi sem lenne minőségi, a múzeumi szabványoknak és a modern elveknek megfelelő munka, ha intézményünkben nem dolgoznának takarítók, mesterek, technikusok, őrök, portások, idegenvezetők, fényképészek, preparátorok, olyan alkalmazottak, akik minimálbért kapnak, adminisztratív dolgozók és a múzeumi tevékenységet folyató muzeológusok.

Kérjük Szerbia Köztársaság kormányát, hogy vegye komolyan a kulturális dolgozók helyzetét, és rendezze a felmerült problémákat.

Tisztelt látogatók, köszönjük, hogy jelenlétükkel és érdeklődésükkel hozzájárulnak kulturális örökségünk fontosságának tudatosításához.

Szabadka, 2023. X. 15.

A SZABADKAI VÁROSI MÚZEUM SZAKSZERVEZETE