...

Egy lószerszámveret HajdújárásrólE képzelt lényt ábrázoló lószerszámveret véletlen leletként került a Szabadkai Városi Múzeum Régészeti Osztályának Középkori Gyűjteményébe (ltsz. A3205). A kör formájú, a keresztény ikonográfiába átszűrődött ókori motívummal díszített tárgy Hajdújárás “Talánterem” nevű részéről származik.

A kidolgozás módja és stílusa alapján a közép-európai lószerszámveretek csoportjába tartozik, s a 12. vagy a 13. század elején készült. A konveksz formájú áttört veretet öntéssel állították elő. A szárnyas állatalakot formázó ábrázolás jó állapotban van, viszont sérült az a rész, mely az élőlény mellkasát köti össze a hiányos külső ívvel. A körív külső peremét átlós bevésések díszítik. A képzelt lényt balra fordulva jelenítették meg. A zömök madártörzshöz oroszlánlábak csatlakoznak, farkát összezárt szárnyai fölé emeli. Hosszúkás, visszafelé fordított kitátott pofájával felfelé néz. A fejétől és a nyakáról induló nyúlványokkal kapcsolódik keretéhez. A szárnyak és lábak formáit vonalak hangsúlyozzák, melyek bemélyedéseiban még fel-felcsillan az eredeti aranyozás nyoma. E példányt bronzból készítették, a kört formázó akasztója, mellyel a lószerszámhoz erősítették egy vonalban van a verettel: átlója 3, 09 cm, súlya 5, 58 g, akasztójával együtt 3, 85 cm magas.