...

Izložba Šeft a MNM-uIzložba Gradskog muzeja Subotica o peštanskoj slikarskoj porodici Šeft je nakon gostovanja u muzeju Ištvan Tir u Baju prikazana i u Mađarskom nacionalnom muzeju u Budimpešti 15. septembra 2023. godine. Svečanost je održana povodom početka tradicionalnog festivala hrišćanske umetnosti „Ars sacra“ u Mađarskoj. Autor izložbe, Žužana Korhec Pap je istog i sledećeg dana održala stručna vođenja.