...

Ukrasna kutija fabrike čokolade RuffU okviru novog projekta Gradskog muzeja Subotica pod nazivom Pogled u prošlost, jednom u dve nedelje u posebno izrađenom izlogu koji se nalazi sa desne strane glavnog ulaza, prolaznicima će biti predstavljen jedan muzejski predmet iz zbirki našeg muzeja.

Inicijativa omogućava sugrađanima da otkriju, a muzeju da prikaže bogatstvo zbirki i predmete koji nisu deo trenutnih muzejskih postavki. Istorijski i kulturni kontekst eksponata će biti prikazan kroz prateći tekst na ekranima u samom izlogu. Projekat omogućava fokusiranje na pojedinačne predmete iz zbirki na svojstven način.

Ukrasna kutija fabrike čokolade Ruff iz Subotice

Sam razvoj i oblikovanje ambalaže kreće se uporedo sa razvojem trgovine. Ambalaža, kao sredstvo komunikacije između kupca i proizvoda, predstavlja one predmete čija je uloga čuvanje proizvoda, kako se ona ne bi oštetila tokom prelaska puta od mesta proizvodnje i pakovanja pa do kupca. Poseban vid reklame predstavlja i vizuelni grafički identitet, odnosno na originalan način oblikovana ambalaža. Pored samog kvaliteta proizvoda, jak uticaj na potrošače ima dizajn ambalaže, jer na privlačan način osmišljeno pakovanje utiče na odabir proizvoda, pa tako predstavlja važnu kategoriju u strategiji marketinga.

Tokom druge polovine 19. veka ubrzano se, uporedno sa razvojem industrije, razvija i proizvodnja papirne, odnosno kartonske ambalaže, koja će se u primeni zadržati do danas. Jedan od takvih primera je i ambalaža tvornice čokolade Ruff iz Subotica, koji se čuva u zbirci primenjene umetnosti, unutar umetničke zbirke Gradskog muzeja Subotica, a nastao je oko 1925. godine. Kutija je izrađena od kartona, tehnikom lepljenja, a sa vanjske strane je obložena papirom u boji sa kolorisanim prikazom žene na poklopcu, sve u oblikovnom stilu art dekoa. Ilustracija prikazuje našminkano lice žene kozmetičkom olovkom, naglašenih očiju i crvenih usana. Šminka, frizura i način odevanja definišu je kao modernu devojku dvadesetih godina dvadesetog veka, koja je postala kako jedan od glavnih nosilaca moderniteta, tako i konzument istog tog moderniteta. Žena je jedan od omiljenih motiva na ilustracijama koje simbolizuju moderan način života (predstavljena kako pleše, vozi automobil, kako se sprema za noćni izlazak i sl.). Dominantna ilustracija na poklopcu ambalaže, u odnosu na tekst, još je jedna odlika art deko stila. Na poklopcu je takođe zalepljena i nalepnica zlatne boje, sa reljefnim otiskom naziva firme „Ruff / Tvornica čokolada / Subotica“, na osnovu kojeg možemo naslutiti o kakvoj vrsti upakovane robe je reč. Naglašavajući raskoš, vanjske stranice poklopca obložene su tankim papirom srebrnkasto-zlatne dekoracije, dok je unutrašnji deo stranica kutije obložen čipkastim, dekorativnim papirom. Ovako oblikovana ambalaža fabrike čokolade Ruff svedoči o primerku koji objedinjuje kako funkcionalnu tako i estetsku karakteristiku svog vremena te spada u kategoriju luksuznijih varijanti ambalaže ove subotičke fabrike.

Tekst: Ljubica Vuković Dulić
istoričar umetnosti, viši kustos
Foto: Kolović Svetlana