Festett üvegablakok ‒ kutatás és konferencia


Az ENSZ 2022 az üveg nemzetközi éve alkalmából 2022. december 7‒9-e között a Szabadkai Városi Múzeumban megrendezésre kerülő nemzetközi konferencia a Nemzeti Kulturális Alap Magyar Géniusz Program Festett üvegablakok ‒ kutatás és konferencia című pályázatának keretén belül valósul meg, célja a Kárpát-medence festett üvegablakainak jobb megismerése, a közös kulturális örökség új kutatási eredményeinek bemutatása, valamint a restaurálási munkák és azok elvi kérdéseinek ismertetése. Magyarországi, szerbiai, horvátországi és romániai előadók részvételével zajló előadások kétnyelvű konferencia katalógusban fognak megjelenni a 2023-as év folyamán. A konferenciát egy teljeskörű délvidéki terepfelmérés és kutatás előzte meg a szabadkai múzeum szakemberei részéről, melynek anyagát az intézmény honlapján  az erre a célra létrehozott  web-oldalon  fogjuk megosztani 2023-ban. A program keretében került sor Kratzmann Ede budapesti üvegfestő-művész 1891-ben készült, nagy méretű, Szent István királyt ábrázoló festett  üvegablakának restaurálására is Szabadkán. 

ENSZ 2022 Az üveg nemzetközi éve 
Festett üvegablakok konferencia 
2022. december 7‒9.
Szabadkai Városi Múzeum 
Zsinagóga tér 3., Szabadka 

Moderátorok: Olga K. Ninkov PhD művészettörténész és Korhecz Papp Zsuzsanna DLA (a konferencia szakmai koordinátora)
Tolmács: Mácsai Tibor

PROGRAM

2022. december 7., szerda
10.00‒13.00

Köszöntő:  Mihajlović Anikó múzeumigazgató

10.05. Stevan Mačković, történész (Szabadka)
A szabadkai Városháza vitrázsainak és más műalkotásainak sorsa az impériumváltás után (1918-1941)
10.30. Mester Éva DLA, okl. üvegművész (Budapes)
Egy rejtőzködő Mária Terézia üvegfestmény a Terézvárosban
10.55. Donka Stančić, művészettörténész (Újvidék)
Újvidék városának területén lévő festett üvegablakok (válogatás)

Szünet

11.35. Dr. Oszkó Ágnes Ivett, művészettörténész (Budapest)
Virágok versengése: A szegedi és a szabadkai zsinagóga vitrázsai
12.00. Dr. Angela Horvath, festett üveg-restaurátor (Temesvár)
A festett üvegablakok restaurálása – preventív konzerválás
12.25. Aleksandra Stanišić  (Zombor)
Az 1908-as kezdetek. A zombori Stanišič műhely

Ebéd

14.00‒17.00 Városnézés: Tanítóképző, Városháza, Szerb templom, Ferences templom)

2022. december 8., csütörtök
10.00‒13.00

10.00. Tatjana Kostelić, festett üvegablak restaurátor  (Eszék)
Az eszéki Szent Péter és Pál katedrális vitrázsai
10.25. Dejan Vorgić, művészettörténész (Nagybecskerek) 
A nagybecskereki megyeháza festett üvegablakai 
10.50.  Kovács József, vitrázskészítő (Szabadka)
Kratzmann Ede Szent István király üvegablakának restaurálása

Szünet

11.30. Lakatos Adél, történész (Kalocsa)
Ligeti Sándor bácskai üvegablakai. A bezdáni származású művész bemutatása a levéltári dokumentumok tükrében
11.55. Sipos-Timkó Barbara, művészettörténész (Budapest)
Kossuth-kultusz az üvegfestészetben. Az elfeledett torinói Kossuth-emlékablak
12.20. Dr. Terdik Szilveszter, művészettörténész (Budapest)
Roskovics Ignác festményeinek hatása a festett üvegablakokra
12.45. Korhecz Papp Zsuzsanna  DLA, festő-restaurátor művész (Szabadka)
A zsablyai Havas Boldogasszony-templom Zsellér Imre-féle ablakai és restaurálásuk

Ebéd

14.00‒16.00 Városnézés: Szent Teréz-templom, Rókusi templom, Kórház-kápolna

2022. december 9., péntek
8.00‒16.00

Kirándulás: Topolya Sarlós Boldogasszony-templom, Futak: Jézus Szíve-templom, Újvidék: Mária Neve-templom, Szent György székesegyház)