Konferencija o vitražima


Povodom Godine stakla UN 2022 Gradski muzej Subotica organizuje međunarodnu  konferenciju od 7. do 9. decembra 2022. godine, koja se  ostvaruje u okviru programa Vitraži ‒ Istraživanje i konferencija u sklopu programa „Magyar Géniusz Program” fondacije Ministarstva kulture Republike Mađarske („Nemzeti Kulturális Alap”). Cilj konferencije je da se prikupe nova saznanja u vezi vitraža u Karpatskom basenu, kao i prikazivanje novih rezultata u istraživanju zajedničkog kulturnog nasleđa, radove i metode restauracije. Pedavači stižu iz Mađarske, Srbije, Hrvatske i Rumunije, a planirano je da se njihova predavanja objave u dvojezičnom zborniku tokom 2023. godine. Konferenciji je prethodio istraživački rad muzejskih stručnjaka na terenu, a rezultati istraživanja biće prikazani na web stranici muzeja u okviru programa za 2023. godinu. Tokom trajanja programa u Subotici će se restaurisati monumentalni vitraž Eduarda Kratzmana iz 1891. godine na kojem je prikazan mađarski kralj Sveti Stefan.

2022  UN Međunarodna godina stakla 
 Konferencija o vitražama 
7‒9. decembar 2022.
Gradski muzej Subotica
Trg sinagoge 3. Subotica

Moderatori: Olga K. Ninkov PhD, istoričar umetnosti i Žužana Korhec Pap DLA (stručni koordinator konferencije)
Prevodioc: Tibor Mačai

PROGRAM

7. decembar 2022., sreda
10.00‒13.00

Pozravna reč: Aniko Mihajlović  direktor muzeja 

10.05. Stevan Mačković, istoričar, arhivski savetnik (Subotica)
O sudbini vitraža iz Gradske kuće i drugih umetničkih dela nakon promene granica (1918-1941)
10.30. Eva Mester DLA,  dipl. slikar stakla (Budimpešta)
Jedan skriveni vitraž Marije Terezije u Terezvarošu (Budimpešta)
10.55. Donka Stančić, istoričar umetnosti (Novi Sad)
O vitražima na teritoriji grada Novog Sada (izbor)

Pauza

11.35. Dr. Agneš Osko Ivet, istoričar umetnosti (Budimpešta)
Takmičenje cveća: Vitraži sinagoge u Segedinu i Subotici
12.00. Dr. Angela Horvat, restaurator stakla (Temišvar)
Vitraži – preventivna konzervacija
11.25. Aleksandra Stanišić  (Sombor)
Sve je počelo 1908. u Somboru: Atelje Staničić

Ručak

14.00‒17.00 Obilazak Učiteljskog fakulteta, Gradske kuće, pravoslavne i franjevačke crkve 

8. decembar 2022., četvrtak
10.00‒13.00

10.00. Tatjana Kostelić, restauratorica vitraja (Osijek)
Vitraji osječke konkatedrale svetih Petra i Pavla
10.25. Dejan Vorgić, istoričar umetnosti (Zrenjanin) 
Vitraži Županijske palate u Zrenjaninu
10.50.  Jožef Kovač, vitražista (Subotica)
Restauracija vitraže Edea Kratzmana: Kralj Sveti  Stefan

Pauza

11.30. Adel Lakatoš,  istoričar (Kalača)
Vitraži Šandora Ligetija u Bačkoj. Predstavljanje umetnika rodom iz Bezdana u svetlu arhivskih izvora
11.55. Barbara Šipoš-Timko, istoričar umetnosti (Budimpešta)
Kult Lajoša Košuta na vitražama. Zaboravljeni spomen vitraž Košuta u Torinu
12.20. Dr. Silvester Terdik, istoričar umetnosti (Budimpešta)
Uticaj slikarskih dela Ignaca Roškoviča na vitraže
12.45. Žužana Korhec Pap  DLA, dipl. slikar restaurator (Subotica)
Vitraži Imrea Želera u rimokatoličkoj crkvi Snežne Gospe u Žablju i njihova restauracija

Ručak

14.00‒16.00 Obilazak crkve Svete Terezije i Svetog Roka u Subotici i kapele u bolnici

9. decembar 2022., petak
8.00‒16.00

Ekskurzija za Bačku Topolu (Rk. crkva Marijino pohođenje), Futog (Rk. crkva Presvetog Srca Isusovog) i Novi Sad (Rk. crkva Ime Marijino i saborna crkva Svetog Đorđa)