...

Povodom 100. godišnjice dadaističke matineje u SuboticiU okviru novog projekta Gradskog muzeja Subotica pod nazivom Pogled u prošlost, jednom u dve nedelje u posebno izrađenom izlogu koji se nalazi sa desne strane glavnog ulaza, prolaznicima će biti predstavljen jedan muzejski predmet iz zbirki našeg muzeja. 

Inicijativa omogućava sugrađanima da otkriju, a muzeju da prikaže bogatstvo zbirki i predmete koji nisu deo trenutnih muzejskih postavki. Istorijski i kulturni kontekst eksponata će biti prikazan kroz prateći tekst na ekranima u samom izlogu. Projekat omogućava fokusiranje na pojedinačne predmete iz zbirki na svojstven način.

Ove godine, 19. novembra, navršava se sto godina od kako je u subotičkom bioskopu Korzo održan dadaistički matine, za čiju pedesetogodišnjicu je 1972. Laslo Salma (Subotica, 1949 – Subotica, 2005), jedan od osnivača i članova subotičke Grupe Boš+Boš, izveo „Omaž DADA”. Rad je realizovan u vidu više intervencija u prirodi i urbanoj sredini. Među dokumentarnim fotografijama ove akcije, varijacija sa lokomotivom i velikim natpisom DADA, postao je danas popularan motiv najava izložbe Grupe, a snimak koji se sada predstavlja deo je umetničke zbirke Gradskog muzeja Subotica. Međunarodni pokret dadaizma se pojavio tokom Prvog svetskog rata potaknut ratnim pokoljem, dovodeći u pitanje vrednosti društva i umetnosti. Dadaiste karakteriše duh revolta protiv tradicionalne umetnosti i tradicionalnih vrednosti kulture i društva, a uz to za njih je bio važniji sam gest, nego umetnički predmet. Dadaistička matineja u Subotici nije ostavila trajan trag u tadašnjem umetničkom životu grada, ali se njen uticaj posredno javio u drugoj polovini šezdesetih godina, u radu članova konceptualne Grupe Bosch+Bosch – osnovane u Subotici 1969. Među smernicama članova Grupe bile su monografije Imrea Borija, kao npr. knjige „Od secesije do dade”, objavljena 1969, ili „Apostoli avangarde”, objavljene 1971.

Godine 1972. Laslo Salma postavlja transparentni spomen subotičkoj dadaističkoj matineji, ujedno dajući do znanja odlučujući uticaj dadaizma i Kašakovog kruga. Na priloženoj fotografiji se nalazi Laslo Salma na ulazu u Rajhlovu palatu, sa velikim natpisom DADA. U to vreme u zgradi je već bio smešten Likovni susret, galerija koja je pratila savremenu umetnost. Izložba Grupe Bosch+Bosch ovde je otvorena 23. oktobra 1972, pa je snimak mogao nastati i tom prilikom. „Na visokokvalitetnoj, inovativnoj izložbi možemo videti radove Lasla Kerekeša, Slavka Matkovića, Lasla Salme i Balinta Sombatija” – pisalo  je u omladinskom listu „Képes Ifjúság”. 

Olga K. Ninkov