...

Od objektiva do kista: vek od smrti umetnika Jožefa PehanaGradski muzej Subotica Vas srdačno poziva na predavanje Ivane Arađan, višeg kustosa-istoričara umetnosti, autorke izložbe Jožef Pehan, vek posle, pod nazivom Od objektiva do kista: vek od smrti umetnika Jožefa Pehana (Čelarevo, 1875 – Vrbas, 1922), koje će se održati 19. oktobra 2022. sa početkom u 18 časova, u Gradskom muzeju Subotica (Trg Sinagoge 3).
Dešavanje je deo pratećeg programa izložbe Secesija i istoricizam – projekta Istoricizam u Bačkoj –, na kojoj su do kraja oktobra izložena dela Jožefa Pehana iz zbirke Gradskog muzeja u Vrbasu.

Ukratko o predavanju: Godina 2022. predstavlja značajnu godišnjicu na umetničkom i kulturnom podneblju Bačke, jer se tokom nje obeležava stogodišnjica od smrti istaknutog slikara Jožefa Pehana (Pechán József, 1875–1922), koji se bavio i fotografijom. Povodom ove godišnjice, održano je više programskih aktivnosti u Gradskom muzeju u Vrbasu u vidu izložbi, predavanja, stručnih vođenja i dr. Neizostavan doprinos ove godine posvećene Jožefu Pehanu iskazao je i Gradski muzej Subotice osim u oblasti stručne saradnje, najpre kroz pozajmicu nekoliko dela za potrebe izložbe Jožef Pehan, vek posle, ali i izlaganjem slika iz kolekcije Gradskog muzeja u Vrbasu – izbor dela se u subotičkom muzeju može pogledati do kraja oktobra. Putovanje kroz umetnički život Jožefa Pehana omogućava nam ne samo da sagledamo njegov život kroz prizmu kulturne klime prekretnice vekova, već i čitav presek kulturnog društva toga doba. Jožef Pehan je bio učesnik poznate likovne kolonije u Nađbanji. U listu Bácskai Hirlap 1. februara 1914. objavljen mu je članak o potrebi osnivanja umetničke kolonije na Paliću. Prvu retrospektivnu izložbu mu je 1969. priredio subotički Gradski muzej, kao rezultat istraživanja kustosa muzeja Bele Durancija. Dela mu se nalaze osim u Gradskom muzeju Vrbasa, u Gradskom muzeju Subotica, u Gradskom muzeju u Senti, u Zavičajnoj galeriji dr Vinko Perčić, u muzeju Türr István u Baji, te u prviatnoj kolekciji Mandić.
Na predavanju će biti istaknuti važni pomaci u istraživanjivanju koji su nastali tokom ove godine, a tiču se umetničke biografije umetnika, a nakon toga, publika će imati prilike da pogleda Pehanova dela na izložbi Istoricizam i secesija.