...

Ono što je svet videoU okviru novog projekta Gradskog muzeja Subotica pod nazivom Pogled u prošlost, jednom u dve nedelje u posebno izrađenom izlogu koji se nalazi sa desne strane glavnog ulaza, prolaznicima će biti predstavljen jedan muzejski predmet iz zbirki našeg muzeja.

Inicijativa omogućava sugrađanima da otkriju, a muzeju da prikaže bogatstvo zbirki i predmete koji nisu deo trenutnih muzejskih postavki. Istorijski i kulturni kontekst eksponata će biti prikazan kroz prateći tekst na ekranima u samom izlogu. Projekat omogućava fokusiranje na pojedinačne predmete iz zbirki na svojstven način.

Museum der modernen Kunstindustrie
Muster-Sammlung von hervorragenden Gegenständen der letzten Weltausstellungen von London und Paris: Ein Handbuch von Vorlagen für Industrielle aller Zweige
Leipzig, Berlin, Wien: Brockhaus, 1873

Poreklo svetskih izložbi seže daleko u francusku tradiciju nacionalnih izložbi, od kojih je najveća bila Francuska industrijska izložba održana u Parizu 1844. godine. Nakon toga su organizovane mnoge slične nacionalne izložbe na evropskom kontinentu, a 1851. godine u Londonu je održan prvi pravi međunarodni sajam.

Sveska objavljena 1873. čitaocima predstavlja predmete svetskih izložbi u Londonu 1862. i Parizu 1867. godine. Katalog od 379 stranica sadrži i najnovije šablone, koje će kasnije koristiti zlatari, rezbari drveta i slonovače, proizvođači stakla, porcelana i stonog posuđa, tapetari, stolari i proizvođači nameštaja.