...

Tri međuratna plakatera – Janković, Petrov, BabićDatum otvaranja:  4. avgust 2022, u 12 časova
Mesto: izložbeni prostor na prizemlju
Autor izložbe: Bojana Popović, Muzej primenjene umetnosti u Beogradu
Izložba je otvorena do 15. oktobra 2022.

Gradski muzej Subotica vas srdačno poziva na otvaranje izložbe Muzeja primenjene umetnosti u Beogradu „Tri međuratna plakatera – Janković, Petrov, Babić”.
Pozdravna reč: Aniko Mihajlović, direktorka Gradskog muzeja Subotica
Izložbu otvara Bojana Popović, autorka izložbe

Nakon otvaranja sledi stručno vođenje kroz izložbu. U sklopu postavke se nalazi projekcija dela likovnog opusa jednog od tri plakatera, Miloša Babića, čija se slikarska zaostavštine čuva kao legat u Gradskom muzeju Subotica, a deo vezan za delatnost na polju primenjene umetnosti u Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu.

REČ O IZLOŽBI

Istorija plakata u Srbiji počinje krajem 19. veka, u vreme kada je na globalnom nivou postao važno komunikaciono sredstvo potrošačkog društva u usponu. Tada, uglavnom, nije bio oblast rada umetnički obrazovanih ličnosti, što će se promeniti nakon Prvog svetskog rata, kada je postalo neophodno da njegovi autori poseduju likovne veštine, kreativnost i inovativnost.

Tokom međuratne epohe, tog zlatnog doba umetnosti plakata, nastala su i ostvarenja Dušana Jankovića, Mihaila S. Petrova i Miloša Babića. Ona pripadaju pionirskoj fazi ove stvaralačke discipline u Srbiji, a u svojim najboljim izdanjima predstavljaju njene vrhunce i svrstavaju se u korpus kvalitetnog evropskog plakata. Janković, Petrov i Babić govorili su istim stvaralačkim jezikom kao njihove kolege u Parizu, Londonu, Berlinu, Beču, Budimpešti… bilo da su koristili internacionalne vokabulare ar dekoa ili deradikalizovanih avangardnih umetničkih pravaca – tih stubova grafičkog dizajna 20. veka.