...

Crna livadska sasaU okviru novog projekta Gradskog muzeja Subotica pod nazivom Pogled u prošlost, jednom u dve nedelje u posebno izrađenom izlogu koji se nalazi sa desne strane glavnog ulaza, prolaznicima će biti predstavljen jedan muzejski predmet iz zbirki našeg muzeja.

Inicijativa omogućava sugrađanima da otkriju, a muzeju da prikaže bogatstvo zbirki i predmete koji nisu deo trenutnih muzejskih postavki. Istorijski i kulturni kontekst eksponata će biti prikazan kroz prateći tekst na ekranima u samom izlogu. Projekat omogućava fokusiranje na pojedinačne predmete iz zbirki na svojstven način.

Crna livadska sasa (Pulsatilla pratensis subsp. nigricans), herbarski list (PB-1098)

Crna livadska sasa je rasprostranjena u srednjoj Evropi i jedna je od biljnih retkosti lesnih livada i peščanih stepa severne Bačke. Prisutna je samo na ovim područjima u Srbiji jer su njena staništa skoro svuda kultivisana, odnosno pretvorena u obradive površine. Ime je dobila po usamljenim, zvonasto-visećim, skoro crnim (blago ljubičastim) cvetovima. Listovi su duboko ušiljeni. Cela biljka je prekrivena belom, svilenkastom dlakom.
Predstavljeni primerak sakupljen je u aprilu 1959. godine u Hajdukovu.