...

Bács-Bodrog Vármegyei Történelmi Társulat évkönyve – Iványi István ex libriseA Szabadkai Városi Múzeum Pillantás a múltba elnevezésű projektje keretében kéthetente más és más műtárgyat mutatunk be a múzeum különböző gyűjteményeiből. A tárgyakat a múzeum bejáratának jobb oldalán lévő, külön erre a célra kialakított kirakatban láthatják az érdeklődők.

Kezdeményezésünk lehetővé teszi, hogy Szabadka lakói megismerhessék a múzeumban őrzött kincseket, miközben intézményünk is bemutathatja gyűjteményeinek sokszínűségét olyan tárgyakon keresztül, melyek nincsenek kiállítva aktuális tárlatainkon. A kiállított tárgyak történelmi és kulturális hátteréről a mellettük lévő képernyőn juthatnak információhoz az érdeklődők. 

Bács-Bodrog Vármegyei Történelmi Társulatot 1883-ban alapították Zomborban, Bács-Bodrog vármegye székhelyén. Első elnöke Schmausz Endre megyei alispán, alelnöke Iványi István, titkára dr. Margalits Ede volt. 1885-től jelent meg az évnegyedes folyóirata: a Bács-Bodrogh Vármegyei Történelmi Társulat Évkönyve. Az egylet 1918-ig működött.

Iványi István (1845, Lugos – 1917, Szabadka). Paptanár Pesten, Nyitrán, Temesváron. 1875-ben kilépett a rendből és megpályázta a szabadkai gimnázium tanári állását. 1875-től 1885-ig tanított, szembaja miatt mondott le állásáról. Nevéhez fűződik a Városi Könyvtár és a Bács-Bodrog Vármegyei Történelmi Társulat megalapítása, és nagyban hozzájárult a szabadkai evangélikus közösség megalakulásához is. Válogatott művei: A tiszai határőrvidék (Szabadka, 1885); Szabadka szabad királyi város története (Szabadka, 1885, 1892); Szabadka és vidéke 1848/49-ben: okirattár (Szabadka, 1886); Az új Bodrog vármegye (Budapest, 1887); Az evangelikus és református hitközségek fejlődése Szabadkán (Szabadka, 1888); Bács-Bodrog vármegye földrajzi és történelmi helynévtárára (Szabadka, 1889, 1895, 1906); A szabadkai bunyevácok és szokásaik (Szabadka, 1891); A szabadkai Közkönyvtár Egyesület alapszabályai (Szabadka, 1892); 40 évi írói munkálkodásom emlékére (Szabadka, 1904); Visszaemlékezéseim életem folyására (Szabadka, 1974).