...

Godišnjak istorijskog društva Bačko-bodroške županije ‒ Ex libris Ištvana IvanjijaU okviru novog projekta Gradskog muzeja Subotica pod nazivom Pogled u prošlost, jednom u dve nedelje u posebno izrađenom izlogu koji se nalazi sa desne strane glavnog ulaza, prolaznicima će biti predstavljen jedan muzejski predmet iz zbirki našeg muzeja.

Inicijativa omogućava sugrađanima da otkriju, a muzeju da prikaže bogatstvo zbirki i predmete koji nisu deo trenutnih muzejskih postavki. Istorijski i kulturni kontekst eksponata će biti prikazan kroz prateći tekst na ekranima u samom izlogu. Projekat omogućava fokusiranje na pojedinačne predmete iz zbirki na svojstven način.

Istorijsko društvo Bačko-bodroške županije osnovano je 1883. godine u Somboru, sedištu Bačko-bodroškog županija. Prvi predsednik je Endre Šmauš, podžupan županije, potpredsednik Ištvan Ivanji, sekretar je bio dr Ede Margalič. Od 1885. izlazi njegov kvartalni časopis: Godišnjak Istorijskog društva Bačko-Bodroške županije. Udruženje je delovalo do 1918. godine.

Ištvan Ivanji (1845, Lugoš ‒ 1917, Subotica). Sveštenički učitelj u Pešti, Njitri, Temišvaru. Godine 1875. istupio je iz reda i prijavio se za mesto učitelja u subotičkoj gimnaziji. Predavao je od 1875. do 1885. dajući ostavku zbog bolesti oka. Njegovo ime vezuje se za osnivanje Gradske biblioteke i Istorijskog društva Bačko-bodroške županije, a dao je veliki doprinos i formiranju luteranske zajednice u Subotici. Izabrana dela: Potiska vojna krajina (Subotica, 1885); Istorija Slobodnog kraljevskog grada Subotice (Subotica, 1885, 1892); Subotica i njena okolina 1848/49: arhivska građa (Subotica, 1886); Nova županija Bodrog (Budimpešta, 1887); Razvoj evangeličkih i reformatorskih zajednica u Subotici (Subotica, 1888); Geografska i istorijska topografija Bačko-bodroške županije (Subotica, 1889, 1895, 1906); Subotički Bunjevci i njihovi običaji (Subotica, 1891); Statut Udruženje javne biblioteke Subotica (Subotica, 1892); U spomen na mojih 40 godina kao pisca (Subotica, 1904); Moja sećanja na tok mog života (Subotica, 1974).