...

Palićki VodotoranjU okviru novog projekta Gradskog muzeja Subotica pod nazivom Pogled u prošlost, jednom u dve nedelje u posebno izrađenom izlogu koji se nalazi sa desne strane glavnog ulaza, prolaznicima će biti predstavljen jedan muzejski predmet iz zbirki našeg muzeja.

Inicijativa omogućava sugrađanima da otkriju, a muzeju da prikaže bogatstvo zbirki i predmete koji nisu deo trenutnih muzejskih postavki. Istorijski i kulturni kontekst eksponata će biti prikazan kroz prateći tekst na ekranima u samom izlogu. Projekat omogućava fokusiranje na pojedinačne predmete iz zbirki na svojstven način.

Velika svečanost koja je organizovana 15. septembra 1912. godine u Subotici, bila je vezana i za Palić. U okviru ove svečanosti je predata nova Gradska kuća u Subotici i obnovljene građevine kupališta Palić. Budimpeštanske arhitekte, Marcel Komor i Deže Jakab (inače projektanti i subotičke Gradske kuće), kao ulaz u palićki park, projektovali su multifunkcionalni objekat ‒ Vodotoranj. Prvi put u svojoj istoriji, Palić je dobio ovako lepo ukrašenu kapiju.

Razglednica koju predstavljamo potiče iz 1929. godine, i predstavlja palićki Vodotoranj, koji inače ove godine slavi 110. rođendan.

Vodotoranj je među najznačajnijim građevinama kupališta Palić. Sam objekat je sastavljen od 3 celine: vodotoranj, ulaz / kapija kupališta (koja podseća na ukrašenu sekelj kapiju) i stanica ili bolje reći čekaonica tramvaja koji je pokrenut 1897. godine, na relaciji Subotica–Palić. Na osnovu ovoga vidimo multifunkcionalnost građevine. Na pitanje šta je preostalo od ovih funkcija za 21. vek, mogli bismo reći da možda jedino zadržana ona druga funkcija – ulaz u park. Sam vodotoranj sa svojih 31,75 m visine povezan je sa paviljonom, odnosno sa svih strana otvorenom ali natkrivenom čekaonicom tramvaja, nekom vrstom centralnog mosta, čineći tako jedinstvenu celinu. Ulaz spaja glavno šetalište sa parkom, koji je pošumljen tokom 1840-tih i 1850-tih godina. Šetalište počinje od ulaza i proteže se preko parka, kroz prolaz ispod Velike terase pa sve do Spomen česme na obali, od koje se nastavlja i na levu i na desnu stranu.