...

Istoricizam u SuboticiDatum otvaranja: 13. maj 2022. u 12 časova
Mesto: izložbeni prostor na poluspratu

Gradski muzej Subotica Vas srdačno poziva na otvaranje svoje nove tematske izložbe Istoricizam u Subotici, koja će se održati 13. maja 2022, sa početkom u 12 časova u Gradskom muzeju Subotica, Trg Sinagoge 3.

Pozdravna reč: Aniko Baba Mihajlović, direktorica Gradskog muzeja Subotica.

Izložbu otvaraju Zita Kovač, istoričar umetnosti, direktorica Muzeja „Ištvan Tir” u Baji i MA Neda Džamić, istoričar umetnosti Međuošptinskog zavoda za zaštitu spomenika Subotica.

Autori izložbe su dr Olga K. Ninkov (intimna i javna sfera profane umetnosti, fotografija), Ljubica Vuković Dulić (štamparstvo, moda), dr Žužana Korhec Pap (sakralna umetnost); dizajner Čaba Lalić.