...

Počelice (parte)U okviru novog projekta Gradskog muzeja Subotica pod nazivom Pogled u prošlost, jednom u dve nedelje u posebno izrađenom izlogu koji se nalazi sa desne strane glavnog ulaza, prolaznicima će biti predstavljen jedan muzejski predmet iz zbirki našeg muzeja.

Inicijativa omogućava sugrađanima da otkriju, a muzeju da prikaže bogatstvo zbirki i predmete koji nisu deo trenutnih muzejskih postavki. Istorijski i kulturni kontekst eksponata će biti prikazan kroz prateći tekst na ekranima u samom izlogu. Projekat omogućava fokusiranje na pojedinačne predmete iz zbirki na svojstven način.

U Srednjovekovnoj zbirci Arheološkog odeljenja Gradskog muzeja Subotica čuvaju se primerci počelica ili tzv. parti iz perioda poznog srednjeg veka. Najbolje očuvani primerak potiče sa nalazišta Sveta Ana u Gornjem Tavankutu gde su arheološka iskopavanja vršena još 1967. godine.

Parte imaju oblik trake koja je nošena u vidu poveza na čelu (počelica).
Predstavljaju deo nošnje devojčica i devojaka simbolišući nevinost blisko vezanu za hrišćansku ideologiju. Parta otkrivena na lokalitetu Sveta Ana ukrašena je uz pomoć srebrnih spiralnih opruga našivenih na tkaninu ukrašenu vezom. Osnovu ovog ukrasa čini kožna traka. Po četiri spiralne opruge raspoređene su ukoso na razmaku od oko 2 cm. Prostor između njih u gornjem i donjem delu je ispunjen poprečnim vezom od srme, dok je međuprostor ostavljen za četiri kraće spiralne opruge koje su, ukošene na suprotnu stranu, povezivale ukras u celinu.
Parte sa spiralnim oprugama bile su karakteristični deo nošnje rasprostranjene na teritoriji Karpatskog basena od kraja 14. do prve četvrtine 16. veka. Spiralne opruge su mogle formirati porub, floralne ili, kao u slučaju nalaza sa Svete Ane, geometrijske ukrase.
Spiralne opruge su oblikovane u određene ukrase našivanjem koncem, pa se zbog toga prilikom arheoloških iskopavanja uglavnom nailazi na već rasformiran ukras.
Parte su nastavile da se koriste i u istorijskom periodu, razvijajući i dobijajući sve složenije motive.

Neda Dimovski,
arheolog, viši kustos