...

Beloglava patkaU okviru novog projekta Gradskog muzeja Subotica pod nazivom Pogled u prošlost, jednom u dve nedelje u posebno izrađenom izlogu koji se nalazi sa desne strane glavnog ulaza, prolaznicima će biti predstavljen jedan muzejski predmet iz zbirki našeg muzeja. 

Inicijativa omogućava sugrađanima da otkriju, a muzeju da prikaže bogatstvo zbirki i predmete koji nisu deo trenutnih muzejskih postavki. Istorijski i kulturni kontekst eksponata će biti prikazan kroz prateći tekst na ekranima u samom izlogu. Projekat omogućava fokusiranje na pojedinačne predmete iz zbirki na svojstven način.

Beloglava patka (Oxyura leucocephala), dermoplastični perparat ptice (P-739)

Ugrožena vrsta beloglave patke koja se danas većinom gnezdi samo u Aziji. Do 1947. godine se pronalazila na Ludoškom i Palićkom jezeru, kao i na jezeru Rusanda u Banatu, međutim danas se sreću samo lutajuće jedinke. Karakteristično za ovu vrstu je to što je kljun u osnovi zadebljano i kod ženki i mladih crn, a kod mužjaka je u toku juna i jula intenzivno plave boje. Glava mužjaka je bela i ima tamnu štraftu na temenu glave, a telo je boje rđe sa crno-smeđim motivima. Ženka je manje karakteristične boje. Većinom se hrane izdancima biljaka i semenjem. Nalazi se na Crvenoj listi Međunarodne unije za zaštitu prirode i ima ugrožen status. U Srbiji je strogo zaštićena vrsta.