...

Đula Groh: Organska hemija (Organikus chemia)U okviru projekta Gradskog muzeja Subotica pod nazivom Pogled u prošlost, jednom u dve nedelje u posebno izrađenom izlogu koji se nalazi sa desne strane glavnog ulaza, prolaznicima će biti predstavljen jedan muzejski predmet iz zbirki našeg muzeja. 

Inicijativa omogućava sugrađanima da otkriju, a muzeju da prikaže bogatstvo zbirki i predmete koji nisu deo trenutnih muzejskih postavki. Istorijski i kulturni kontekst eksponata će biti prikazan kroz prateći tekst na ekranima u samom izlogu. Projekat omogućava fokusiranje na pojedinačne predmete iz zbirki na svojstven način.

Đula Groh: Organska hemija (Organikus chemia) izložen je od 17. januara 2022. u izlogu muzeja.

Đula Groh: Organska hemija (Gróh Gyula: Organikus chemia), Budimpešta, 1919. sa potpisom  Imreta Šulmana (Schulmann Imre). 

Imre Šulman se rodio u Segedinu 2. decembra 1893. godine. Izvesno vreme je bio učenik subotičke Gimnazije, zatim je studirao arheologiju i etnografiju u Lajpcigu. On je između 1948-1955. godine bio prvi direktor Gradskog Muzeja u Subotici. Tokom svog rada u vidu spašavanja vrednosti nakon Drugog svetskog rata je uspeo da spase vredno nasleđe i stvari za brojne gradove, pa tako i za novoformirani muzej. Preminuo je 6. januara 1981. godine u Konstanci. Knjiga je u biblioteku muzeja dospela iz nasleđa nekadašnjeg direktora.