...

Cilika Dulić Kasiba: Szenteste (1971)A Szabadkai Városi Múzeum Pillantás a múltba elnevezésű projektje keretében kéthetente más és más műtárgyat mutatunk be a múzeum különböző gyűjteményeiből. A tárgyakat a múzeum bejáratának jobb oldalán lévő, külön erre a célra kialakított kirakatban láthatják az érdeklődők.

Kezdeményezésünk lehetővé teszi, hogy Szabadka lakói megismerhessék a múzeumban őrzött kincseket, miközben intézményünk is bemutathatja gyűjteményeinek sokszínűségét olyan tárgyakon keresztül, melyek nincsenek kiállítva aktuális tárlatainkon. A kiállított tárgyak történelmi és kulturális hátteréről a mellettük lévő képernyőn juthatnak információhoz az érdeklődők. 

Cilika Dulić Kasiba: Szenteste (1971) című olajfestménye 2021. december 20., 10 órától tekinthető meg múzeumunk kirakatában.

Cilika Dulić Kasiba (Szabadka, 1932), szabadkai naiv festőnő Szenteste című vászonra festett olajfestménye 1971-ben keletkezett. A festőnő alkotói tevékenységének állandó ihletadója a szülőföld és az őt körülvevő világ. Képein nyomon követhetjük életének eseményeit, a születés örömeitől a halálig, az ünnepeket kísérő szokásokat, mint amilyenek pl. a fonók, a lakodalom, az aratóünnepség, a húsvéti locsolkodás, de a mindennapi élet tevékenységeit is, mint a kukoricafosztás és szőlőszüret. Az általa feljegyzett, megfestett motívumok, szokások között sok olyat találni, amely ebben a formában már nem létezik. Festményei ezért bizonyos szokások kutatásának, rekonstrukciójának forrásai is lehetnek. Képei részletgazdagok: a környezet és a viselet ábrázolásától kezdve, a háztáj és a házbelső megjelenítésén át, az érzelmi állapotok ábrázolásáig, mint amilyen a szomorúság, az öröm, az ünnepi hangulat és humor.

A Szenteste című képe a bunyevác szokásgyakorlat és tipikus hagyományos környezetének vizuális rögzítése, amelyben minden bemutatott szereplő fontos, minden cselekedete a megszokott szerepek valamelyikét értelmezi. Egyes tárgyak megjelenítése és elrendezése a térben azonos fontossággal és szereppel bír.

A Szenteste című festmény a szerzőnő 2001-es Képzőművészeti Találkozóban megrendezett retrospektív tárlatáról került ajándékként a Szabadkai Városi Múzeumba Cilika Bajić tulajdonából.

Ljubica Vuković Dulić