...

Cilika Dulić Kasiba: Badnje veče (1971)U okviru novog projekta Gradskog muzeja Subotica pod nazivom Pogled u prošlost, jednom u dve nedelje u posebno izrađenom izlogu koji se nalazi sa desne strane glavnog ulaza, prolaznicima će biti predstavljen jedan muzejski predmet iz zbirki našeg muzeja.

Inicijativa omogućava sugrađanima da otkriju, a muzeju da prikaže bogatstvo zbirki i predmete koji nisu deo trenutnih muzejskih postavki. Istorijski i kulturni kontekst eksponata će biti prikazan kroz prateći tekst na ekranima u samom izlogu. Projekat omogućava fokusiranje na pojedinačne predmete iz zbirki na svojstven način.

Cilika Dulić Kasiba, Badnje veče (1971), naš 9. predmet projekta možete pogledati od 20.12.2021. u našem izlogu.

Slika nastala u tehnici ulja na platnu, a sa nazivom Badnje veče delo je subotičke samouke slikarke naive Cilike Dulić Kasiba (Subotica, 1932), nastala 1971. godine. Cilikin likovni život temelji se na inspiraciji zavičajem i na predstavljanju onoga što ju je tokom života okruživalo. Tako na slikama možemo da pratimo životne događaje, od radosti rađanja do smrti, godišnje običaje koje prate slavlja kao što su prela, svatovi, dužijanca, polivači, ali i svakodnevne poslove iz života kao što su berba kukuruza, grožđa. Mnogi od zabeleženih motiva, običaja i praksi na njenim slikama jesu oni koji više u tom obliku nisu živi. Danas njene slike mogu da budu izvor za istraživanje i rekonstrukciju pojedinih običajnih oblika. Prizori koje prikazuje na svojim slikama bogati su detaljima: od prikaza okruženja, izgleda enterijera i eksterijera, načina odevanja u pojedinim prilikama pa i načina izražavanja emotivnih stanja kao što su tuga, radost, praznično i svečano raspoloženje, šala.

Slika Badnje veče vizuelni je zapis bunjevačke običajne prakse i tipičnog tradicionalnog okruženja u kojem je svaki prikazani lik važan, a svaka njegova radnja tumači jednu od običajnih uloga. Istu važnost i ulogu ima i prikaz pojedinih predmeta te njihov raspored u enterijeru.

U subotički Gradski muzej slika Badnje veče prispela je kao poklon Cilike Bajić iz Subotice sa retrospektivne izložbe autorke u „Likovnom susretu” 2001. godine.

Ljubica Vuković Dulić