Istoricizam u Bačkoj


U saradnji Gradskog muzeja Subotica i Muzeja „Ištvan Tir” iz Baje, u sklopu IPA prekograničnog programa Mađarska–Srbija Istoricizam u Bačkoj (HUSRB/1903/33/0040) Gradski muzej Subotica priređuje međunarodne naučne konferencije u Subotici 9. i 10. decembra 2021. Tokom predavanja je obezbeđen simultani prevod. Prateći program konferencije je foto izložba na temu istoricizma. Ulaz je besplatan.

Apstrakti koferencije mogu se preuzeti sa ovog linka:

ISTORICIZAM U JAVNIM ZBIRKAMA I NJEGOVA MUZEALIZACIJA
PROGRAM KONFERENCIJE

9. decembar 2021.
Mesto održavanja: Gradski muzej Subotica, Trg sinagoge 3.

10.30–10.45 Registracija
10.45–11.00 Pozdravna reč i otvaranje naučnog skupa: Aniko Mihajlović, v.d. direktorica Gradskog muzeja Subotica, Zita N. Kovač, direktorica Muzeja „Ištvan Tir” u Baji i dr Olga K. Ninkov, stručni koordinator projekta
Moderatori naučnog skupa: dr Gabrijela Lovas Kajdoči, urednik zbornika konferencije i dr Olga K. Ninkov

11.00–14.00 Predavanja
11.00–11.15 Zita N. Kovač, istoričar umetnosti, viši kustos Muzeja „Ištvan Tir” u Baji
Istorističko ili moderno? Tragovi istoricizma u Baji
11.15–11.30 Ljiljana Lazić, istoričar umetnosti, muzejski savetnik Muzeja grada Novog Sada
Zaostavština dekoraterske radionice Mihalja Blaškoviča Batorija u zbirci Muzeja grada Novog Sada
11.30–11.45 Ljubica Vuković Dulić, istoričar umetnosti, viši kustos Gradskog muzeja Subotica
Fotografija kao izvor istraživanja odevanja u doba istoricizma u Subotici
11.45–12.00 Kelemen Kotenc, etnolog, muzejski savetnik Muzeja „Ištvan Tir” u Baji
Dinastija cipelara „Kattarinka” iz Baje
12.00–12.15 Nora Korde, istoričar, muzeolog Muzeja „Ištvan Tir” u Baji
Proslava Milenijuma 1896. u Baji i subotičke paralele

12.15–12.30 Pauza za kafu

12.30–12.45 Reka Č. Andraši i Evelin Pap, arheolozi, muzeolozi Muzeja „Ištvan Tir” u Baji
Predlošci istoricizma. Arheološka istraživanja poznog srednjeg i ranog novog veka u centru Baje
12.45–13.00 Diana Radvanji, istoričar umetnosti, muzeolog, šef odeljenja Zbirke keramike i stakla Muzeja primenjene umetnosti u Budimpešti
Neorenesansne Žolnai keramičke peći iz zbirke Muzeja primenjene umetnosti u Budimpešti i subotičke Gradske kuće
13.00–13.15 Dejan Vorgić, istoričar umetnosti, kustos Narodnog muzeja Zrenjanin
Proizvodi Kompanije „Udova Jakova Gutmana i sinovi” u fondu Narodnog muzeja u Zrenjaninu i subotički primer
13.15–13.30 dr Olga K. Ninkov, istoričar umetnosti, muzejski savetnik Gradskog muzeja Subotica
Zeleni čovek i Zavidna glava – prilog istraživanju ikonografije istoricizma u Subotici
13.30–13.45 Miomir Milić, istoričar umetnosti, Beograd–Subotica
O projektu „Izolda – subotička neogotika kao modna inspiracija”
13.45–14.00 Diskusija i završna reč

15.00 Prateći program: Šetnja gradom stazama istoricizma. Okupljanje ispred Gradskog muzeja Subotica.

ARHITEKTURA I ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA ISTORICIZMA
PROGRAM KONFERENCIJE

10. decembar 2021.
Mesto održavanja: Gradski muzej Subotica, Trg sinagoge 3.

10.30–10.45 Registracija
10.45–11.00 Pozdravna reč i otvaranje naučnog skupa: Aniko Mihajlović, v.d. direktorica Gradskog muzeja Subotica i dr Žužana Pap Korhec, slikar–restaurator
Moderatori naučnog skupa: Ljubica Vuković Dulić i dr Žužana Pap Korhec, članovi projektnog tima

11.00–13.10 Predavanja
11.00–11.15 dr Bogdan Janjušević, istoričar umetnosti, konzervator Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture, Petrovaradin
Istoricizam u arhitekturi Sombora
11.15–11.30 mr Gordana Prčić Vujnović, arhitekta, konzervator savetnik Međuopštinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Subotici
Istoricizam subotičkog arhitekte Titusa Mačkovića
11.30–11.45 Neda Džamić MA, istoričar umetnosti, konzervator Međuopštinskog zavoda za zaštitu spomenika u Subotici
Najamne palate u Subotici u periodu istoricizma
11.45.–12.00 dr Borbala Fabian, istoričar, Južno-regionalni istraživački centar, Segedin
Javna rasveta gasnim lampama u gradovima Bačke u periodu istoricizma

12.00–12.15 Pauza za kafu

12.15–12.30 dr Žužana Korhec Pap, slikar–restaurator, muzejski savetnik Gradskog muzeja Subotica
Restauracija vitraža Edea Kracmana
12.30–12. 45 dr Silvester Terdik, istoričar umetnosti, muzejski savetnik Muzeja primenjene umetnosti u Budimpešti
Veza između Firme „Retai i Benedek” iz Budimpešte i srpske pravoslavne crkve
12.45– 13.00 Adel Lakatoš, istoričar Kaločkog nadbiskupijskog arhiva
Izgradnja crkava u stilu neogotike u Bačkoj. Prikaz Crkve Svete Ane u Kelebiji, crkava Svetog Đorđa i Svetog Roka u Subotici na osnovu arhivskih dokumenata
13.00–13.10 Diskusija i završna reč

13.10–13.25 Prateći program: Arhitektura neogotike u Subotici – kratki film učenika Srednje muzičke škole u Subotici – Katarine Ivanković Radaković, Mirele Vereš i Maria Bošnjaka, uz mentorstvo profesorice istorije Tinde Tselios i profesora sociologije Marijana Kujundžića; muzički saradnik na orguljama: Ivana Mačković.