...

Izmos irodalmi kötelékbenIdőpont: 2021. november 30., 18 óra
Helyszín: emeleti kiállítóterem

A kötetről Hicsik Dóra és Hózsa Éva beszélgetnek.

A szabadkai gimnázium önképzőkörét Kosztolányi Dezső tette ismertté. Azt az önképzőköri ülést, amelyen kenyértörésre került a sor Kosztolányi és a kör között, sokan felidézték: Kosztolányi Dezsőné, Csáth Géza, Sztrókay Kálmán, Munk Artúr. Az önképzőköri jegyzőkönyv részletei is ismeretesek előttünk Dér Zoltán Az első műhely és a Mostoha című köteteiből. Ez azonban az első alkalom, hogy a fennmaradt füzetek megjelennek.

A szabadkai főgimnázium önképzőkörének fennmaradt jegyzőkönyvei a Szabadkai Városi Múzeum könyvtárában találhatók, s kiolvashatók belőlük fontos információk, amelyek segítenek megérteni egy kort, egy helyzetet, egy folyamatot, egy várost, sőt e bácskai település „izmos rokoni kötelékeit”, kapcsolati hálóit.

A kötetben található anyag betekintést nyújt abba a körbe, amelyet Kosztolányi Dezső tett híressé. Sajnos az ülések jegyzőkönyvei csak részleteiben maradtak fenn, de a tagok névsorának tudatában sejthetjük, milyen munka folyt annak idején a szabadkai alma materben.