...

Šandor Malušev: Adresar Subotice sl. kr. gradaU okviru novog projekta Gradskog muzeja Subotica pod nazivom Pogled u prošlost, jednom u dve nedelje u posebno izrađenom izlogu koji se nalazi sa desne strane glavnog ulaza, prolaznicima će biti predstavljen jedan muzejski predmet iz zbirki našeg muzeja. 

Inicijativa omogućava sugrađanima da otkriju, a muzeju da prikaže bogatstvo zbirki i predmete koji nisu deo trenutnih muzejskih postavki. Istorijski i kulturni kontekst eksponata će biti prikazan kroz prateći tekst na ekranima u samom izlogu. Projekat omogućava fokusiranje na pojedinačne predmete iz zbirki na svojstven način.  

Sledeći predmet je izložen od 22.11. – 06.12. 2021. godine.

Šandor Malušev: Adresar Subotice sl. kr. grada (Szabadka szab.kir. Város Czim- és lakjegyzéke). Subotica, 1906. 

Ova knjiga je interesantni prikaz života i rada građana nekadašnje Subotice. U njoj možemo pronaći svakog vlasnika kuće, krčme, škole, crkve, i svakoga ko je imao neku parcelu, prodavnicu, i onoga ko je imao privatnu zanatsku radnju. Navedena su imena svih advokata, šeširdžija, novinara, lekara, apotekara… Svakome ko istražuje svoje porodično stablo ili se bavi etnografijom ovo predstavlja neizostavno štivo od 400 strana. Na ovaj način ćemo imati prilike da saznamo ko je živeo u našoj kući, ulici i čime se bavio. Reklamni materijali u istom nam takođe nude bitne informacije.