Istoricizam u Bačkoj


...

Web strana projektaWeb strana IPA projekta prekogranične saradnje „Istorizam u Bačkoj – saradnja u kulturi i promocija turizma u regiji” (HUSRB/1903/33/0040) je nastala i funkcioniše u okviru navedenog projekta.

http://www.istoricizamsubotica.com/index/index/lg/sr