...

Bokal za piće u stilu secesijeU okviru novog projekta Gradskog muzeja Subotica pod nazivom Pogled u prošlost, jednom u dve nedelje u posebno izrađenom izlogu koji se nalazi sa desne strane glavnog ulaza, prolaznicima će biti predstavljen jedan muzejski predmet iz zbirki našeg muzeja. 

Inicijativa omogućava sugrađanima da otkriju, a muzeju da prikaže bogatstvo zbirki i predmete koji nisu deo trenutnih muzejskih postavki. Istorijski i kulturni kontekst eksponata će biti prikazan kroz prateći tekst na ekranima u samom izlogu. Projekat omogućava fokusiranje na pojedinačne predmete iz zbirki na svojstven način.

Bokal za piće u stilu secesije izložen od 25. oktobra 2021, u 10 časova, do  8. novembra 2021. u izlogu muzeja.

Bokal za piće, proizvod Manufakture keramike u Kremnicama, Austrougarska, početak 20. veka. Fajans, višebojna glazura, reljefno dekorisan. Visina 20,5 cm. Bokal boje slonove kosti, reljefno ukrašen ružičastim cvetovima i tamno zelenim krupnim listovima, pripada zbirci primenjene umetnosti umetničkog fonda subotičkog Gradskog muzeja (inv. br: U.P–138), a po vremenu nastanka i po svom stilu vezuje za umetnost secesije. Bokal je nastao u periodu izgradnje najamne palate Mikše Demetera (1906), u kome se danas nalazi naša ustanova, ali i mnogih drugih subotičkih secesijskih objekata sa početka 20. veka.

Jedva vidljiva utisnuta oznaka u obliku prepolovljenog točka se nalazi na dnu predmeta. Na osnovu stilskih odrednica se dugo pretpostavljalo da je bokal izrađen u Fabrici Šuc (Schütz) u Celju, u čijoj oznaci se kao i na nekim kremničkim proizvodima takođe nalazi slovo „C“ –nemački naziv Celja je Cilli. Nova su istraživanja pokazala da je bokla proizvod Manufakture keramike u Kremnicama, poznatom rudarskom gradu u današnjoj Slovačkoj. Ovaj i još nekoliko predmeta naše zbirke, pokazuju da su pored Žolnai keramike u Subotici i okolini bili u upotrebi i prozvodi za pokućstvo od majolike manufakture iz Kremnica. 

Predmeti od porcelana i keramike su i u našim krajevima krajem 19. veka postali dostupniji nego ranije zahvaljujući industrijskoj masovnoj proizvodnji, što je prouzrokovalo i pristupačnije cene. Proizvodi fabrike majolike iz Kremnica su se u Subotici početkom mogli kupiti u subotičkoj prodavnici stakla i porecelana Karolja Krausera (Krauser Károly). Njegova prodavnica je od 1912. bila smeštena u prizemlju gradske kuće. 

Olga Ninkov Kovačev