...

Galerija mađarske likovne umetnosti u Vojvodini (1830–1930) – nova postavkaOtvorena je nova postavka Galerije mađarske likovne umetnosti u Vojvodini (1830–1930), koju posetioci mogu da pogledaju u tokom radnog vremena za publiku Gradskog muzeja Subotica.

Izlažu

Henrik Acel
Gabor Almaši
Karolj Baranji
Arpad G. Balaž
Peter Bičkei
Mikša Bruk
Šandor Budai
Ferenc Ajzenhut
Bela Farkaš
Lajoš Hušvet
Maćaš Janćik
Arpad Juhas
Peter Kalman
Karolj Kernštok
Laslo Kezdi Kovač
Ištvan Kovač Kovasnai
Filip Laslo (Laub)
Kornel Liuba
Ištvan Nađ
Šandor Njilaši
Šandor Olah
Laslo Pataki
Geza Peške
Jožef Šmit
Ištvan Sas
Antal Sirmai
Ede Telč
Mor Tan
Janoš Tornjai

*

Fabrika keramike iz Kremnica
Fabrika Žolnai, Pečuj
Fabrika nameštaja Karla Šipoša, Subotica