...

Gostujuća izložba u Pečuju12. septembra 2020. godine otvorena je izložba  pod nazivom Barokni slikar Paulus Antonius Senser u Biskupskoj riznici (Káptalan u. 6), kao prvi događaj Ars Sacra festivala u Pečuju. Autorka izložbe je restauratorka savetnica Žužana Korhec Pap. Ova izložba je plod saradnje između Gradskog muzeja Subotica i Pečujske biskupije. Na otvaranju izložbe pozdravnu reč je održao vikar Friđeš Kvanduk, tekst istoričarke umetnosti iz Budimpešte Ane Javor je pročitala muzeološkinja Boglarka Bodnar i Agneš Copf je svirala flautu. Izložbu je otvorila istoričarka umetnosti iz Zagreba Mirjana Repanić Braun. 

U okviru festivala Ars Sacra u Pečuju Žužana Korhec Pap, autorka izložbe, je 16. septembra održala i predavanje o restauraciji Senserove monumentalne slike Čudotvorno umnožavanje hlebova.