...

Barokni slikar P. A. SenserDatum: 19. jun 2020., petak, 12 časova
Mesto: izložbeni prostor na prvom spratu
Pozdravne reči: mr. Ištvan Hulo, direktor muzeja, župnik dr. Ištvan Šimon Vagner i Boglarka Bodnar, muzeolog
Izložbu otvara: dr Mirjana Repanić Braun, istoričar umetnosti
Muzička numera: Kristina Molnar-flauta
Autor izložbe: dr Korhec Pap Žužana (DLA), restaurator savetnik

Paulus Antonius Senser
Osječko-pečujski slikar Paulus Antonius Senser (1716–1758) je u prvoj polovini 18. veka ostavio značajno umetničko nasleđe na nekadašnjoj teritoriji Pečujske biskupije (Diocesis Quinquecclensiensis). Sa susednih teritorija i iz Bačke naručivane su njegove slike, pa su Senserova dela zahvaljujući franjevačkim vezama stigla čak i do Bosne. Ova dela predstavljaju dragoceno barokno nasleđe Mađarske, Hrvatske, Vojvodine i Bosne. Paulus iz Pečuja, kako ga nazivaju franjevci iz Vukovara u svojoj historia domus, rodio se oko 1716. godine. Bio je jedan od majstora nemačkog porekla koji su se doselili u novooslobođene teritorije Habzburške imperije radi boljeg života. Nije poznato gde je izučio slikarski zanat, ali je bio prvi slikar slavonskog centra. U arhivskim izvorima se prvi put spominje u Osijeku 1735. godine kao učeni slikar. U Pečuju se prvi put spominje 1742, a 1747. godine postaje građanin biskupijskog centra. Senserove oltarne slike možemo sresti u crkvama i crkvenim i muzejskim zbirkama Baranje (Pečuj, Šikloš, Mariađid, Lakoča), Slavonije (Osijek, Vukovar, Đakovo, Slavonski Brod, Požega), Bačke (Bač) i Bosne (Visoko, Kraljeva Sutjeska). Pored sakralnih dela, izrađivao je i portrete. Specifični prikazi karakterišu njegove slike (mile Bogorodice, monumentalni svetitelji, veliki i mali anđeli rumenih obraza i plavih krila i groteskne figure tesnih kompozicija) i čine ih posebnim u odnosu na ostala dela srednjoevropskih tzv. cehovskih majstora.

Na izložbi, koja će biti otvorena do 2. septembra 2020., je prikazano 14 Senserova dela, i među njima jedinstvena monumentalna slika u Srednjoj Evropi: Čudotvorno umnožavanje hlebova.