...

Umetnost keramike Edite Nemeš FeketeVreme: 7. mart 2020, 17 časova
Mesto: Gradski muzej Subotica,Trg sinagoge 3.

Učesnici promocije dvojezične monografije:
Edita Nemeš Fekete, keramičarka
Ema Horvat, umetnički voditelj Kruga ljubitelja umetnosti „Geza Čat – Eletjel”
Dr Olga K. Ninkov, istoričar umetnosti, autor monografije
Viktorija Salma, primenjeni grafičar, grafički urednik izdanja
Ljubica Vuković Dulić, istoričar umetnosti
Gabor Virag, direktor Izdavačkog zavoda Forum

Forumova edicija malih likovnih monografija pokrenuta 1978, ovom se publikacijom prvi put okreće ka primenjenoj umetnosti, u ovom slučaju umetničkoj keramici, te opusu jedne umetnice. Edita Nemeš Fekete pripada posleratnoj generaciji subotičkih umetnika i jedna je od poznatih predstavnika vojvođanske keramike, ali i grupe subotičkih keramičara i primenjenih umetnika. Svoje stvaralaštvo je započela sredinom 20. veka, a njen tvaralački put traje više od pet decenija i obuhvata polet i zlatno doba umetničke keramike. Kao član posleratne, sve brojnije generacije, pohađala je novosadsku Školu za primenjenu umetnost čiji odsek keramike više ne postoji, i bila je jedna od stubova maloiđoške Kolonije keramičara koja je takođe već daleka prošlost. Njena aktivnost ukazuje i na značaj jugoslovenskog Trijenala keramike, manifestacije savremenog stvaralaštva keramičara pokrenute u Subotici 1968, te na primer, na prve godine Svjetskog trijenala male keramike u Zagrebu.

Raznovrsni, autentični opus umetnice, obuhvata višedecenijski životni i umetnički put, pun lomova, ali i uspeha te obnove umetničke imaginacije. Uvidom u umetnost Edite Nemeš Fekete možemo upoznati ne samo jedan osobeni, pažnje vredan umetnički put i autentičnu umetničku ostavštinu, već smo u prilici da steknemo uvid i u faze vojvođanske umetničke keramike. Promocija knjige u Subotici odvija se u predprazničkom raspoloženju uoči Dana žena, za koji su se u ranijem periodu subotički keramičari i izlagači uvek posebno spremali, a termin se podudara sa jednim od osnovnih tema umetnicinog opusa, likom žene, kako u profanom tako i u sakralnom kontekstu, sa posebnim autobiografskim akcentima samorefleksije i introspekcije. Dragomir Ugren, jedan od značajnijih vojvođanskih predstavnika postformalističke umetnosti je 1984. zabeležio: „Duhovno-emotivna supremacija ili čak ekspresija sasvim su retki. Edita Nemeš Fekete pripada upravo ovom retkom tipu keramičara. Kod nje su volja za stvaranjem oblika i odnosa koji će izraziti nemoć čoveka da se odupre neprijateljski raspoloženom svetu i težnja ka individualizaciji, poništili sve medijske koncepcije, estetičke kanone, stilske pomodnosti i upotrebnu funkciju keramike.”

Autorka dvojezične monografije je dr Olga K. Ninkov, istoričarka umetnosti Gradskog muzeja Subotica, dok tipografiju i dizajn potpisuje subotička primenjena grafičarka Viktorija Salma. Autor većine kolor fotografija i fotografije naslovne strane je senćanski fotograf Robert Reves, recenzent je dr Ana Baranji, prevodilac Arpad Vicko, lektori Emeke Berenji i Bogdana Petrović. U knjigu je osim stručne studije uključen i kataloški popis 85 dela, kao i osnovni biografski podaci sa popisom samostalnih i kolektivnih izložbi, kao i dokumentarne fotografije, crteži, itd.