Art & Craft


...

Izložba u Galeriji AlfeldiU okviru programa prekogranične saradnje  „Tragom zajedničke umetničke baštine” IPA HUSRB/1602/31/0050, u Hodmezevašarhelju je 10. decembra 2019. otvorena izložba  Gradskog muzeja Subotica u Galeriji Alfeldi (Alföldi Galéria), posvećena subotičkim umetnicima koji su imali saradnju sa umetnicima i Simpozijumom keramike u Hodmezevašarhelju: slikaru pozne secesije i simbolizma, Šandoru Olahu, koji se pored slikarstva i sam bavio primenjenom umetnošću i negovao prijateljstvo sa Jožefom Tornjaijem, te keramičarki renesanse ove grane primenjene umetnosti u Vojvodini, Editi Nemeš Fekete, koja ove godine slavi 75 godina života. Pozdravne reči je publici uputio Andraš Elek, saradnik muzeja „Jožef Tornjai”, a izložbu je otvorio istoričar umetnosti Robert Naći. Autor postavke je dr Olga K. Ninkov. Izloženi eksponati jednim delom potiču iz umetničkog fonda Gradskog muzeja Subotica i vlasništva umetnice, a delom iz fonda likovne kolonije u Makou i Centra keramike u Hodmezevašarhelju. Predviđeno je da se u okviru izložbe 15. januara održi promocija monografije Edite Nemeš Fekete, čiji je izdavač Izdavačka kuća „Forum“ iz Novog Sada, a 23. januara predavanja tematski vezana sa sadržaj projekta.