Rediscover


...

Radionice o lokalnim turističkim proizvodimaProjekat REDISCOVER je stigao do kraja prve bitne faze. Projektni partneri su formirali repozitorijume elemenata lokalne jevrejske kulturne baštine, a oni su u narednim mesecima poslužili kao osnova serije radionica na kojima su radili na razvoju turističkih proizvoda.

Prvi element serije radionica „Inventory Workshop” je bio organizovan u nekoliko partnerskih gradova. U okviru tih radionica su projektni partneri izvršili pregled repozitorijuma lokalne jevrejske kulturne baštine, su bile prikazane studije slučaja iz drugih gradova projektnih partnera i fokusirale se na sakupljanje ideja u vezi sa potencijalnim lokalnim i zajedničkim turističkih proizvoda.

Drugi korak procesa će biti organizovan za partnere zainteresovane za razvoj lokalnog turizma „Capacity Building Workshop”, u okviru kog će se nuditi mogućnost za izradu zajedničkih inicijativa i učešće u procesu razvoja turističkih proizvoda. Učesnici radionica će biti odabrane lokalne stručne organizacije, mali i srednji preduzetnici, kao i civilne organizacije. Obuka će obuhvatiti sve one elemente za jačanje kapaciteta pojedinaca i institucija koji se, između ostalog, odnose na razvoj kapaciteta za saradnju, metodologiju i obuku za razvoj proizvoda, metodologiju poslovnog planiranja.

Poslednja stanica serije radionica za razvoj proizvoda će biti „Match-making Workshop” u svim partnerskim gradovima tokom kojih će lokalni stejkholderi, zaposleni u turizmu i srodne institucije biti posebno zastupljeni. Cilj ovih stručnih i moderiranih dešavanja je da se identifikuje mogućnost saradnje po već integrisanim turističkim inicijativama kao i između izabranih stejkholdera, a biće upriličene i prezentacije studija slučaja napravljenih u drugim partnerskim gradovima.