Rediscover


...

Helyi stakeholderek találkozói a REDISCOVER projekt megvalósításában résztvevő partnereknélA REDISCOVER projekt azon fő célkitűzésével összhangban, hogy a partnerségben résztvevő városok zsidó kulturális örökségében rejlő feltáratlan lehetőségre építve korunk elvárásainak megfelelő idegenforgalmi megoldások kialakítása valósuljon meg, a projekt tematikus tevékenységének első lépéseként valamennyi partner város a helyi közösség részvételén alapuló módszer segítségével felmérést végez, melynek eredményeként kialakítja a helyi, tárgyi és szellemi zsidó kulturális örökségi elemeket integráló portfólióját. A munka során a helyi érdekeltek különösen hangsúlyos szerephez jutnak, mobilizálásuk céljából a REDISCOVER projektpartnerek 2018. november 1-jétől 2018. december 20-ig helyi szintű találkozók megrendezésére vállalkoztak az érdekelt felek részvételével.  

Ezen találkozók alkalmával a helyi érdekelteknek lehetőségük nyílt megismerkedni a projekt legfontosabb tevékenységeivel, a várt eredményekkel és fő célkitűzésekkel. Emellett kiemelt hangsúlyt kapott a helyi érdekeltek jelentőségének ismertetése, bemutatásra került projekt kezdeti szakaszában betöltött szerepük, továbbá tudatosításra került a megvalósítás későbbi szakaszaiban kulcsfontosságú szerepvállalásuk, amely elsősorban a projekt eredményeinek terjesztése, a meglévő ismeretek és tapasztalatok megosztása, vagy új ötletek felvetése terén ragadható meg. 

A helyi érdekeltek körében szakemberek széles köre található, köztük a helyi önkormányzatok, turisztikai szervezetek, a kulturális örökség megőrzéséért felelős helyi szervek képviselői, a téma szakértői, a helyi kereskedelmi kamarák szakemberei, a helyi zsidó közösség tagjai és prominens személyiségei. Az érdekeltek helyi csoportjainak első hangsúlyos szerepe a projekt keretében valamennyi partner által létrehozandó helyi Personal History File témájának meghatározása volt. A REDISCOVER projekt során a projektet népszerűsítő közösségi média poszt-sorozat keretében a partnerek által elkészített egy-egy Personal History File került megosztásra, amely személyes interjú keretében a helyi zsidó kultúra egy-egy szegmensét hivatott népszerűsíteni a nagyközönség körében. A helyi érdekeltek jelentős szerepet játszottak az adott projektpartner által készített Personal History File témájának meghatározásában, illetve ennek megfelelően a potenciális interjúalany kiválasztásában. Az interjúalanyok körében a helyi zsidó közösségek kiemelkedő személyiségeit, a zsidó kulturális örökséggel kapcsolatos jelentős szakértelemmel rendelkező szakértőket, illetve turisztikai szakembereket találunk. Az interjú-sorozat a projekt Facebook felületén kerül megosztásra: https://www.facebook.com/rediscover.interreg/

A helyi érdekeltek találkozói során a szakmai munka első lépéseként a helyi zsidó kulturális örökség repozitóriumának kialakítását támogató módszertan került a megbeszélés fókuszába. Kulcsfontosságú kérdésnek bizonyult azon fő kategóriák meghatározása, amelyek mentén a tárgyi és szellemi örökség elemei azonosításra, majd a városi szintű repozitóriumokba beemelésre kerülnek. A tárgyi örökségi elemek között elsősorban a zsinagógák, temetők, egyéb szakrális épületek, lakóépületek, iskolák és szociális intézmények kerültek feltérképezésre, bár a projekt keretében a fő hangsúly a mindeddig rejtett szellemi kulturális örökségi elemekre helyeződik, ezek körében is elsősorban a dalok, zene, tánc, irodalom, konyhaművészet, kézművesség, tudományok, személyes hitvallások, szóbeli történelem, kiemelkedő személyiségek öröksége kerül feltárásra. Sok esetben hatalmas mennyiségű információ áll rendelkezésre a helyi zsidó kulturális örökséggel kapcsolatban, ami olyan értékelési módszer kialakítását is szükségessé teszi, amely az egyes örökségi elemekben rejlő idegenforgalmi potenciál értékelését is támogatja. A helyi repozitóriumok a későbbiekben egy közös, web-alapú turisztikai szolgáltatási és vonzerő-portfólió alapjául szolgálnak majd.