Rediscover


...

A közös nyitórendezvénnyel indult REDISCOVER projektMintegy 1 569 394,47 EUR vissza nem térítendő támogatást nyert a Duna Transznacionális Program keretében a DTP2-084-2.2, A Duna régió rejtett zsidó örökségének újrafelfedezése és kiaknázása című, REDISCOVER rövid megnevezésű projekt, melyet a Duna régió 8 országát képviselő következő 18 szervezet valósít meg a projekt megvalósítására tervezett 3 év alatt:

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (mint vezető kedvezményezett); továbbá Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft; Galati Város Önkormányzata; Temesvár Város Önkormányzata; Regensburg Város Világörökség Menedzsmentje; Kulturális, Idegenforgalmi és Sport Intézet Muraszombat; Eszék Város Önkormányzata; Szabadkai Városi Múzeum; Kotor Önkormányzata; és Banja Luka Önkormányzata (mint kedvezményezettek).

A partnerség hasonló történelmi háttérrel, zsidó kulturális örökséggel, és turisztikai célkitűzésekkel rendelkező városok részvételén alapul. A megvalósításához azonban a kedvezményezett szervezetekkel szoros kapcsolatot ápoló olyan helyi tematikus partnerek is hozzájárulnak, akik nélkül a siker elképzelhetetlen: Szabadka Város Önkormányzata, Muraszombat Város Önkormányzata, a Szegedi Zsidó Hitközség, a Temesvári Zsidó Hitközség, a Romániai Zsidó Közösségek Szövetsége, az Eszéki Zsidó Hitközség, a Montenegrói Zsidó Hitközség, a Banja Lukai Zsidó Hitközség, valamint a Román Nemzeti Kisebbségi Kutató Intézet.

A Duna régió mai zsidó társadalma meglehetősen széttagolt. A fővárosok és a nagyobb regionális központok jelentős fennmaradó közösségekkel rendelkeznek, melyek jelentős szerepet játszanak a zsidó vallási és kulturális örökség megőrzésében. A kulturális idegenforgalmi piac jól ismert örökségközpontjaihoz kapcsolódó közepes méretű városok számára a fő kihívást a tárgyi és szellemi zsidó kulturális örökség elemeinek feltárása jelenti, melyre turisztikai céllal hasznosítható, versenyképes turisztikai termékek kialakítása alapozható.

A projekt keretében a zsidó kulturális örökség ismételt felfedezése azt jelenti, hogy a nagyközönség számára jól ismert tárgyi örökség (zsinagógák, temetők, emlékhelyek, köz / üzleti / lakóépületek) mellett a mainstream közösség és a látogatók által kevésbé ismert szellemi örökségi elemek felfedezésére, és kreatív attrakciókká formálására is sor kerül. Ezzel összefüggésben elsősorban a művészet, az események, a személyes vallomások, a kiemelkedő személyiségek története és öröksége köréből származó szellemi örökség feltárására kerül sor. A megvalósítás eredményeként a projekt olyan városok számára nyújt segítséget versenyelőnyök kialakításában, ahol a zsidó kulturális örökségi látnivalók egyébként kevésbé fellelhetők.

A projekt fő célja a rejtett szellemi örökség felfedezése, újjáélesztése és bemutatása a partner városok helyi szinten elérhető zsidó kulturális örökségével együtt, melyre alapozva a széles közönség számára is elérhető, közös, szinergikus turisztikai eszköz / szolgáltatás létrehozása valósul meg.

A REDISCOVER projektet elindító konferenciájára és a megvalósító partnerek első találkozójára a projekt vezető kedvezményezettje, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata rendezésében került sor 2018. július 5–6-án Szegeden, az IH Rendezvényközpontban. A résztvevők köszöntése után a téma szakértőiként jegyzett egyetemi oktatók inspiráló és magas színvonalú előadásokat tartottak a közönség számára. A Szegedi Tudományegyetemről érkező Dr. Marjanucz László a különböző szegedi zsidó csoportok együttélésének és a város fejlődésben betöltött szerepük történelmi folyamatait tárta a nagyközönség elé. Dr. Glässer Norbert (Szegedi Tudományegyetem) és Zima András (Budapesti Zsidó Tudományegyetem) előadása betekintést nyújtott a változó zsidó közösségi életbe, a helyi társadalmi fejlődésben betöltött szerepekbe. Végül, de nem utolsó sorban Dr. Frauhammer Krisztina (Szegedi Tudományegyetem) előadása a Duna-régió judaizmusának írott forrásaiban megjelenő szellemi örökségi elemekről tartott előadást.

A nyitókonferenciát követően a projekt megvalósításában résztvevő partner szervezetek számára nyílt lehetőség közös szakmai műhelymunkára, melynek során a megvalósítás kereteinek felállítására, és a partnerek részéről a projekt megvalósításában résztvevő szakemberek megismerésére kerülhetett sor. A projekt megvalósításának 36 hónapos időtartama 2021. május 31-ig tart.